REBU merge, în continuare, pe încălcarea legii

Please enter banners and links.

  • taxa de salubrizare a picat

fact rebuSC RER Ecologic Service București REBU SA, operatorul de salubritate pentru municipiul Călărași bagă în continuare capul în nisip, mergând atât pe clauze abuzive în relația cu agenții economici, dar și pe încălcarea legii în relația cu aceștia. Într-un articol trecut spuneam că REBU a impus fiecărui agent economic, indiferent de mărirea acestuia, de activitatea desfășurată, un volum de 0,5 m.c./lunar, pentru gunoi megajer, și tot atât pentru deșeuri de hârtie și carton, cu toate că atât legisația din domeniu cât și contractual de delegare al gestiunii între ADI Ecomanagement Salubris și REBU nu prevede așa ceva. Directorul executiv al Ecomanagement Salubris, Ionel Stănescu, nu a negat practicile REBU și a spus că orice agent economic nemulțumit de încheierea și derularea contractului cu REBU se poate adresa Agenției, fapt ce decurge din legislație, Ecomanagement Salubris având obligația să medieze neînțelegerile. Dacă ar fi fost cazuri punctuale poate am fi înțeles, dar așa, fenomenul este unul generalizat, REBU având același comportament cu toți agenții economici. Practic, REBU profită de poziția sa de monopol pentru a impune anumite clauze. El este singurul operator de salubrizare, așa că un agent economic nu mai are alternativă. De aceea, legiuitorul a instituit un control și din partea autorităților locale ce au competențe în acest domeniu. Legea 101/2006, a serviciului de salubrizare a localităților prevede:” Art. 6

(1) Autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale/sectoarelor municipiului Bucureşti au competenţe exclusive în ceea ce priveşte înfiinţarea, organizarea, gestionarea, coordonarea şi atribuirea serviciului de salubrizare a localităţilor, având următoarele atribuţii în domeniu: m) medierea conflictelor contractuale dintre utilizatori şi operatorul serviciului de salubrizare, la cererea oricăreia dintre

părţi;”. Cum conflictul este general, prin impunerea unei cantități minime de deșeuri de către REBU, pentru mulți agenți economici, aceste autorități ar trebui să se sesizeze din oficiu. De exemplu, magazinele de îmbrăcăminte, încălțăminte, sau cele ce vând mărfuri nealimentare, un birou de copiat acte, nu produc deșeuri menajere și, cu toate acestea, plătesc 0,5 m.c./lună de gunoi menajer. Un serviciu pe care REBU îl încasează, dar nu-l prestează. În acest sens art. 3 din Legea 101/2006 este relevant : ” Serviciul de salubrizare se organizează şi funcţionează pe baza următoarelor principii: f) tarifarea echitabilă, corelată cu calitatea şi cantitatea serviciului prestat”. Deci, tarifarea corelată cu cantitatea serviciului prestat, în niciun caz cu un serviciu neefectuat, dar facturat, așa cum practică REBU. Nu este singura ilegalitate a REBU în relația cu agenții economici. Deși s-a angajat prin contractul de delegare și prin licitația câștigată să practice prețul de 396 lei/tona de gunoi, de orice fel, pentru agenții economici, REBU nu o face. Deoarece, nu există posibilitatea cântăriri gunoiului REBU facturează gunoiul la volum. Numai că ar trebui să o facă conform densităților specifice pentru fiecare tip de deșeu, conform documentației de atribuire a licitației. Pentru gunoiul menajer -350 kg/m.c., pentru hârtie, carton -100 kg/m.c., iar pentru plastic- 50 kg/m.c. Asta duce la prețuri diferite pe m.c. pentru fiecare tip de deșeu. Dar, REBU facturează “la grămadă”, la prețul de 74,05 lei/m.c. cu tot cu TVA, conform facsimilului. Asta înseamnă prețuri mult mai mari decât cel asumat pentru hârtie, carton și plastic, ce ar trebui facturate separat și nu sub denumirea de “deșeu reciclabil”. Aici mai intervine o problemă, dar pe care o discutăm altădată: colectarea selectivă a deșeurilor și concordanța între cantitățile de gunoi facturate și cele colectate. Referitor la prețul unic pe m.c. practicat de REBU, directorul Ecomanagement Salubris, Ionel Stănescu, ne-a declarat că nu este în regulă. Acesta a mai spus că a trimis o adresă către REBU prin care le solicita să practice un tarif diferențiat pentru fiecare tip de deșeu, dar se vede treaba că acest lucru încă nu este pus în practică. În acest sens art. 27 alin. 1 din Legea 101/2006 este elocvent:” Aplicarea de către operatori a unor tarife sau taxe speciale mai mari decât cele stabilite şi aprobate potrivit art. 26 este interzisă”. Iar art. 10 din Ordinul nr. 109/2007 a președintelui ANRSC este foarte clar :” Monitorizarea şi controlul modului de aplicare a tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare se vor face de către reprezentanţii autorităţii administraţiei publice locale implicate şi de către reprezentanţii A.N.R.S.C.”.  Până la urmă o să ajungem și la A.N.R.S.C.

În altă ordine de idei, taxa de salubrizare, ce s-a aflat pe masa consilierilor locali săptămâna trecută, a picat cu brio. Consilierii opoziției s-au opus deoarece și în opinia lor REBU nu a făcut toate demersurile pentru a încheia contracte cu cetățenii și agenții economici. Dealtfel, taxa specială se aplică persoanelor ce refuză încheierea unui contract de salubrizare, ceea ce presupune mai multe etape pe care REBU nu le-a parcurs. Reprezentanții PSD nu au fost înduplecați nici măcar de amendamentul viceprimarului Viorel Ivanciu prin care se cerea micșorarea taxei pentru persoane fizice de la 20 lei/pers./ lună la 5,4 lei/pers./lună, adică atât cât este tariful practicat de REBU. În schimb, Ivanciu nu a mai fost atât de binevoitor și cu agenții economici și a trecut peste taxa ce urmau să o plătească aceștia, de 74,05 lei/m.c./lună, “la grămadă”, cu minim 4 m.c./lună. Unde am mai auzit noi de acest tarif ? Ce coincidență! Oricum, proiectul de hotărâre a fost prost întocmit, fără să se țină seama de mărimea agenților economici, de activitatea prestată. Practic, un agent economic mare sau foarte mare urma să plătească aceeași taxă ca un birou de copiat acte. Ce echitabil! Totuși, taxa de salubrizare nu credem că a fost abandonată, ea fiind prevăzută prin lege. Dar, cu siguranță trebuie regândită la nivelul agenților economici. Până atunci autoritățile locale ar trebui să ceară REBU să facă toate demersurile să-și îndeplinească obligațiile legale de a încheia contracte cu utilizatorii și nu a aștepta la mâna taxei de salubrizare, pe care a și mizat. Chiar dacă unele “autorități”, pe persoană fizică, au uitat că reprezintă și cetățenii și se cred angajați cu normă întreagă la REBU.


There is no ads to display, Please add some