Raport de activitate al prefectului Emil Muşat (extras)

Please enter banners and links.

Am preluat funcţia de Prefect al judeţului Călăraşi în luna martie a anului 2011. Obiectivele mele, urmărite încă de la început, au fost acelea de profesionalizare a administraţiei publice, îmbunătăţire a comunicării interinstituţionale şi redarea locului şi rolului celei mai importante instituţii publice pe linie administrativă din judeţ, Instituţiei Prefectului.(…)
Încă de la prima întrunire a Colegiului Prefectural, am solicitat instituţiilor publice din judeţ reactualizarea protocoalelor de colaborare interintituţională. Acest obiectiv a fost realizat, procesul fiind unul dinamic, continuu, urmând ca în funcţie de prevederile legale şi de dinamica socială şi instituţională, colaborarea interinstituţională să fie permanent actualizată.
Unul dintre obiectivele la care ţin în mod deosebit şi pentru care am depus efort în consecinţă, este popularizarea noţiunii de voluntariat în rândul călărăşenilor şi educarea tinerei generaţii în spiritul considerării voluntariatului ca element esenţial nu doar în dezvoltarea societăţii, ci şi în dezvoltarea socială şi personală a omului, a cetăţeanului. Activităţile pe linie de voluntariat coordonate de Instituţia Prefectului, trebuie să continue în ciuda tuturor reticienţelor, pentru că în felul acesta călărăşenii vor conştientiza şi îşi vor apropria mai uşor voluntariatul.
Rămânând în sfera educaţiei civice, de la instalarea ca Prefect, am solicitat Inspectoratului Şcolar Judeţean şi fiecărei şcoli din judeţ în parte, implicarea cât mai activă a elevilor în susţinerea manifestărilor organizate cu ocazia unor zile de importanţă naţională sau care marchează momente deosebite ale istoriei poporului român.(…) O dată cu preluarea funcţiei de Prefect am activat Grupul de Modernizare a Administraţiei Publice. În acest cadru am stabilit ca fiecare instituţie publică din judeţ să demareze acţiunea de procedurare a principalelor activităţi ale instituţiei cât şi a tuturor activităţilor cu caracter de repetativitate. De asemenea, s-a demarat acţiunea de inventariere a activităţilor cu risc ridicat la corupţie în cadrul fiecărei instituţii publice din judeţ şi instituirea unor măsuri specifice pentru limitarea cât mai mult posibil a actelor de corupţie, astfel încât cetăţeanul călărăşean să poată beneficia în condiţii optime de servicii publice corespunzătoare.(…) Fiind jurist de profesie, încă de la intrarea în prefectură pe funcţia de Subprefect şi cu precădere în perioada exercitării mandatului de Prefect, am acordat o atenţie deosebită modului în care secretarii unităţilor administrativ teritoriale din judeţ se achită de îndatoririle lor de serviciu.(…). În ceea ce priveşte administraţia publică locală, împreună cu colegii de la serviciul juridic am pus la punct un program de îndrumare metodologică a secretarilor localităţilor prin instruire periodică, cel puţin trimestrial, prin prelucrarea noilor reglementări legale, a circularelor sau a unor prevederi legale de uz curent. (…)

Pe linie de fond funciar am demarat activitatea de validare a planurilor parcelare de la nivelul fiecărei localităţi a judeţului Călăraşi. Este o activitate extrem de laborioasă, de dificilă, dar are rolul să stopeze schimbările de amplasamente făcute după voia primarilor sau a comisiilor locale de fond funciar, de multe ori în defavoarea unor cetăţeni. De asemenea am realizat la nivelul judeţului Călăraşi, pentru prima dată, o balanţă a fondului funciar, rezultatelor fiind transmise atât presei locale cât şi fiecărei instituţii interesate.
La acest capitol, doresc să precizez şi faptul că în spiritul bunelor relaţii pe care Instituţia Prefectului judeţului Călăraşi le-a dezvoltat cu Biserica Ortodoxă Română, în special cu Episcopia Sloboziei şi Călăraşilor, a fost adoptată la nivelul Comisiei de Fond Funciar o procedură care să fluidizeze reconstituirea dreptului de proprietate pentru terenurile aferente bisericilor, cimitirelor ori caselor parohiale.
În ceea ce priveşte siguranţa publică, după implementarea noului concept de poliţie rurală, am demarat o acţiune împreună cu Inspectoratul de Poliţie Judeţean Călăraşi, de implicare a administraţiei publice locale, a primarilor şi a consiliilor locale, în activitatea de asigurare a liniştii publice. (…)Acesta este un proiect care are nevoie, pentru a atinge succesul, de implicare permanentă a Prefectului.
 


There is no ads to display, Please add some