Proiectul de buget pe 2024, aprobat!

Please enter banners and links.

Joi, 8 februarie, în cadrul unei ședințe extraordinare, a fost aprobat Proiectul de buget al municipiului pe anul 2024, document care asigură, pe de o parte funcționarea primăriei și a serviciilor subordonate iar pe de altă parte finanțarea proiectelor de dezvoltare locale, naționale și europene.

Pentru acest an, veniturile și cheltuielile totale sunt estimate la 227.069.000 lei, incluzând și excedentul bugetar rezultat la finele anului trecut, în cuantum de 5.132.000 lei.

Pentru Secțiunea de funcționare este prevăzută suma de 196.906.000 lei iar pentru Secțiunea de dezvoltare, suma de 30.163.000 lei.

La încheierea exercițiului bugetar al anului 2023, a rezultat un excedent bugetar în sumă de 5.264.866,82 lei. Pe 9 ianuarie a.c. însă, prin HCL nr.2 s-a aprobat utilizarea sumei de 132.216,94 lei pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare și anume obiectivul de investiții ’’Construire Creșă medie în Cartier Tineri, Prel. Sloboziei nr. 70B, Municipiul Călărași, județul Călărași’’. (investiții în continuare). Prin urmare, suma rămasă din excedent este de 5.132.649,88 lei, ce va fi inclusă în exercițiul bugetar 2024, pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare.

Veniturile proprii sunt estimate la 62.000 lei, în creștere cu 5% față de veniturile din 2023, estimate la 59.000 lei.

La capitolul venituri totale, sunt incluse subvențiile de la bugetul de stat (1.148.000 lei – PNI Anghel Saligny, respectiv 6.310.000 lei, însemnând alocări de sume din PNRR) precum și subvențiile primite de la UE, în cuantum de 4.127.000 lei.

Per total, în raport cu bugetul aprobat în 2023 (193.277.000 lei, incluzând aici și Excedentul din 2022, în sumă de 5.394.000 lei), creșterea este 17,48%.

Fondul total de salarii pentru acest an (Personal din Primărie, SVSU, consilierii locali, plus serviciile subordonate și asistenții personali, în total 873 persoane) este de 75.878.000 lei.

Buget

An 2024: 227.069.000 lei (din care Excedent 2023: 5.132.000 lei)

An 2023: 193.277.000 lei (din care Excedent 2022: 5.394.000 lei)

Lista de investiții

An 2024: 30.163.000 lei, din care:

Buget Local: 24.898.000 lei

Excedent: 5.132.000 lei

Anul 2024

Venituri pentru dezvoltare: 30.163.000 lei, din care:

1. Vărsăminte din secțiunea funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare: 1.259.000 lei

2. Sume din cota 6% din impozitul pe venit repartizat de CJ Călărași: 753.000 lei

3. Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale: 5.000.000 lei (bani pentru finanțarea proiectului transfrontalier Îmbunătățirea siguranței navigabilității pe fluviul Dunărea în zona transfrontalieră Călărași – Silistra (Promenada)

4. Suvenții de la bugetul statului pentru implementare proiecte europene și naționale: 17.886.000 lei

6. Sume din excedentul bugetar al anului 2023: 5.265.000 lei

Cheltuieli de de dezvoltare: 30.163.000 lei

1. Lista de investiții totale cu obiectivele PMC (dotări, licențe, proiecte cu finanțare din FEN): 27.704.000 lei

2. Complex ZOO: 218.000 lei

3. SP Câini fără Stăpân (Leasing): 30.000 lei

4. SPCTAFL: 1.163.000 lei

5. SP Pavaje Spații Verzi: 560.000 lei

6. SP Piețe și Oboare: 34.000 lei

7. Administrația Cimitirelor: 300.000 lei

8. Direcția de Asistență Socială: 94.000 lei

9. Căminul de Bătrâni: 60.000 lei

 


There is no ads to display, Please add some

About The Author