Proiecte în derulare aflate în stadiu de execuție la Consiliul Județean Călărași

Please enter banners and links.

ÎMBUNĂTĂȚIREA SIGURANȚEI NAVIGABILITĂȚII PE DUNĂRE ÎN REGIUNEA TRANSFRONTALIERĂ CĂLĂRAȘI – SILISTRA Cod e – MS: ROBG – 478 – proiect finanțat prin PROGRAMUL INTERREG V-A ROMANIA BULGARIA, AXA 1: O REGIUNE BINE CONECTATA – Obiectivul specific OS 1.2: Cresterea sigurantei transportului pe rutele fluviale si maritime

Partener Lider: Consiliul Județean Călărași

Partener 2: Municipalitatea Silistra, Bulgaria

Partener 3: Primaria Municipiului Călărași

Valoare totală: 5.946.041,76 Euro

Total FEDR – 5.054.135,48 Euro

Total cofinanțare națională – 772.926,00 Euro

Total contribuții proprii – 118.980,28 Euro.

Data începerii: 30.03.2019

Data de încheiere: 29.03.2022

Durata: 36 de luni

In curs de implementare

Planificare strategică și simplificare administrativă pentru o dezvoltare sustenabilă a județului Călărași", cod SIPOCA 569/ MySMIS nr. 126537este finanţat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 – 2020, în cadrul apelului POCA/350/2/1/Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP, Cererea de proiecte CP 10/2018 – Fundamentarea deciziilor, planificare strategică și măsuri de simplificare pentru cetățeni la nivelul administrației publice locale din regiunile mai puțin dezvoltate, Axa prioritară 2  -Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente, Obiectivul specific 2.1. Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP.  

Proiectul nu se implementează în parteneriat, Consiliul Judeţean Călăraşi fiind beneficiarul direct al acestuia.

–  Valoarea totală eligibilă a proiectului finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 este de 3.650.604,65 de lei din care 3.577.592,56 lei valoare eligibilă nerambursabilă, cuantumul cofinanţării acestuia fiind de 73.012,09 lei, aceasta fiind acoperită din bugetul propriu al judeţului Călăraşi.

Management eficient în situații de urgență în regiunea transfrontalieră Călărași – Veliko Tarnovo, cod e-MS: ROBG-481

 proiect finanțat prin PROGRAMUL INTERREG V-A ROMANIA BULGARIA, în cadrul axei 3: O REGIUNE SIGURĂ – Obiectivul specific – OS 3.1: Îmbunătățirea managementului comun al riscului în regiunea transfrontalieră.

Partener Lider: Consiliul Județean Călărași

Partener 2: Municipalitatea Pavlikeni, Bulgaria

Partener 3: Inspectoratul de Jandarmi Județean Călărași "General de brigadă Barbu Pârăianu"

Valoare totală: 949 799,45 Euro

Total FEDR – 807 329,52 Euro

Total cofinanțare națională – 123 464,56 Euro

Total  contribuții proprii – 19 005,37 Euro.

Data începerii: 06.09.2018

Data de încheiere: 05.09.2021

Durata: 36 de luni


There is no ads to display, Please add some