Proiecte Consiliul Județean 2017 – 2018

Decebal Mihalache 7:34 pm - 28 iunie, 2018 Comentariile sunt închise pentru Proiecte Consiliul Județean 2017 – 2018
Proiecte Consiliul Județean 2017 – 2018

1. Sistem integrat de management al deşeurilor

solide în judeţul Călăraşi POIM Faza II Se finalizează

pe 28.06.2018

2. Modernizarea şi reabilitarea drumurilor judeţene

DJ 402 tronson DN 4 – Curcani – Măriuţa

– limită Judeţ Ialomiţa, km 0+000 – km

53+700 şi DJ 302 tronson DN3 – Belciugatele –

Măriuţa – limită Judeţ Ialomiţa, km 0+000 – km

15+365” şi ”Modernizarea drumurilor judeţene

DJ 302 (km 13+865 – km 37+545 ) localităţile

Drăgoeşti – Roşiori – Moviliţa – Dridu, DJ 101

(Km 52+100-37+600) localităţile Dridu –

Fierbinţi Târg – limită judeţ Ilfov, DJ 101 (km

52+100 – km 59+700) Dridu – Jilavele şi DJ 402

(km 53+700-61+420) limită Judeţ Călăraşi –

Sineşti (DN2) şi DN 2 – limită judeţ Ilfov (km

61+860-km 63+420)” prin POR 2014 – 2020,

POR Axa prioritară 6, prioritatea de investiții

6.1 În implementare Valoare totala:

128.868.255,92 lei, 61,74 km Val. Aprox.:

28.014.838 euro

3. Managementul riscurilor şi protecție împotriva

inundațiilor în regiunile transfrontaliere

Călăraşi şi Polski Trambesh INTERREG VA Ro-

Bg 2014-2020 În implementare Buget total

proiect: 3 853 515,63 euro Partener lider – Polski

Trambesh: 1 058 735.97 euro Partener 2 –

CJC: 2 794 779,66 euro

4. Modernizarea drumurilor județene DJ 201B

tronson DN31-Ulmeni – Lunca (Ostrovu) –

Frăsinet Km 49+730 – km 81+290, DJ 305 tronson

Lunca (Ostrovu) – Lehliu Sat – Săpunari,

km 0+000 – km 33+529 şi DJ 313 Săpunari –

Limită județ Ialomița, km 28+700 – km 30+500

POR 2014 – 2020, POR Axa prioritară 6, prioritatea

de investiții 6.1 Se actualizează documentația

pentru a fi depus pe POR Prioritatea

2 Valoarea totala a investitiei: 133.987.301,49

lei Lungimea 61,015 km29.127.694 euro

5. Modernizarea şi reabilitarea drumului judeţean

DJ 306 tronson Cuza -Vodă (DN3) – Socoalele

– limită judeţ Ialomiţa km 0+000 – km

63+000” şi „ Modernizare drum judetean DJ

306 lim. jud. Călăraşi Km 32+950 – Albeşti –

Andrăşeşti – Gh. Doja – Crunţi km 63+650 – intersecţia

DJ 102 H şi de la km 66+225 – la Reviga-

Cocora km 58+775 şi DJ 203 E – lim.

Jud. Buzău – Cocora km 14+075 – 21+325”

prin POR 2014 – 2020, Axa prioritară 6, prioritatea

de investiții 6.1 – SUERD Depus pe

SUERD, În evaluare Valoare totala:

53.815.805,32 lei, 29,488 km11.699.088 euro

6. Îmbunătățirea siguranței navigabilității pe

Dunăre în regiunea transfrontalieră Călăraşi –

Silistra INTERREG VA Ro-Bg 2014-2020 În

precontractare începând cu luna septembrie

Valoarea totala 6.000.000 euro

7. Dezvoltarea produselor turistice commune

şi reabilitarea moştenirii culturale, proiect ce

vizează obiectivul de investiții restaurarea

Casei Demetriad INTERREG VA Ro-Bg 2014-

2020 Înprecontractare Partener 1 – Municipa –

litateaSilistra 851.590,29 euro Parterner 2 –

CJC 648.402,25 euro

8. Îmbunătățirea managementului de risc şi

parteneriat în regiunea transfrontalieră

Călăraşi – Dobrich, proiect ce vizează moder –

nizarea dispeceratul comun I.S.U – S.A.J INTERREG

VA Ro-Bg 2014-2020 Înprecontractare

Partenerlider-MunicipalitateaDobrichka. 518

237,11 euro Partener 2 CJC: 313 302,81 euro

Partener 3 – ISU Călăraşi:168 272,39 euro

9. Managementul eficient al situațiilor de urgență

în regiunea transfrontalieră Călăraşi –

Veliko Tarnovo, proiect ce vizează achizitia de

echipamente pentru dotarea ISU Calarasi si a

Inspectoratului de Jandarmi Calarasi INTERREG

VA Ro-Bg 2014-2020 Precontractare finalizată

– UrmeazăsemnareaAcordului de

partneriatşi a Contractul de cofinanțare

Partenerlider CJC: 364 024,14 euro Partener

2- MunicipalitateaPavlikeni:472 789,91 euro

Partener 3 – Jandarmeria Calarasi: 112 985,40

euro

10. Performanta si calitate in managementul

organizational al Consiliului Judetean Calarasi

POCA2014-2020 Înprecontractare 494.880 lei

11. Îmbunătățirea capacității administrației

publi ce locale de a furniza servicii în baza principiilor

de etică, transparenţă şi integritate

POCA2014-2020 Înprecontractare 397.889 lei

12. Reabilitare energetica Cinema din cadrul

Centrului Judetean de Culturasi Creatie

Calarasi POR 2014-2020 Înevaluare

13. Reabilitare energetica Centru de Ingrijire si

Asistenta Ciocanesti POR 2014-2020 Înevaluare

14. Reabilitare energetica Sectia Boli Contagioase

si Dermatologice din cadrul Spitalului

Judetean de Urgenta Calarasi POR 2014-2020

Înevaluare

15. Reabilitare energetica Centru Maternal

Calarasi POR 2014-2020 Înevaluare

16. Reabilitare energetica Complex de Servicii

Comunitare pentru Copii cu Handicap Sever

Calarasi POR 2014-2020 Înevaluare

17. Reabilitare energetica Centru de Primire in

Regim de Urgenta „Sfanta Maria” Calarasi POR

2014-2020 Înevaluare

18. Cresterea eficientei energetice la corpurile

A,B,C si D la Spitalul Judetean de Urgenta Dr.

Pompei Samarian Calarasi POR 2014-2020 Se

actualizează documentația pentru a fi depus

pePOR – Axa 3.1 SUERD Valoare totala: aprox.

10.000.000 lei Aprox. 2.175.000 euro

19. Reabilitarea Palatulu iAdministrativ Călăraşi

Se actualizeazadocumentatiapentru a fi depusa

pe fondurinorvegiene

20. Construire Corp Nou al Spitalului Județean

de Urgență Călăraşi Depus sprefinanțare prin

CNI 97.803.699,72 LEI fără TVA

21. Demisol Corp C Depus spre finanțare prin

CNI 1.336.210 lei

22. Dezvoltarea turistica a bratului Borcea-

Calarasi-Port touristic de agreement Depus spre

finanțare prin Ministerul Turismului Valoare

total, conform deviz general: 99.699.688, 64 lei

23. Înființare Centru multifunctional în zona

turistică a municipiuluiCălăraşi Depus spre finanțare

prin Ministerul Turismului

24. Modernizare DJ 211D tronson Ștefan Vodă

–DN3B(Dichiseni), km13+500-km 41+500, L

=24,752 km Contractat pe PNDL Stadiu: intocmire

documentatie pentru postare pe SEAP

Valoare contract de finantare, semnat in 2017:

42.082.824 lei, Lungime: 24,75 km Aprox.

9.148.440 euro

25. Reabilitare DJ 411 Contractat pe PNDL Stadiul:

evaluare oferte Valoare contract de finantare,

semnat in 2017: 24.189.953,40 lei

Lungime: 18,09 kmAprox. 5.258.685 euro

26. Reabilitare DJ 403 Contractat pe PNDL Valoare

contract de finantare, semnat in 2017:

59.357.184,26 lei Lungime: 38,80 km Aprox.

12.903.735 euro

27. Reabilitare DJ 401C +412 Contractat pe

PNDL, in implementare, cu contract de lucrari

semnat, s-au facut si decontari in val. De

740.085,96 lei Valoare contract de finantare,

semnat in 2016: 31.751.043,10 lei Valoare

contract de lucrar, semnat in 2017:

21.140.775,82 lei Lungime: 38,80 km Aprox.

8.206.748 euro

28. DJ 310 Depus pe PNDL Valoare, conform

HCJ: 46.597.744,30 lei Aprox.10.129.944 euro

29. Reabilitare energetica Liceul Tehnologic

Nicolae Bălcescu, Municipiul Oltenița Depunere

19.07.2018 POR – Axa 3.1 SUERD

30. Reabilitare energetica Școala Gimnazială

Spiru Haret, Municipiul Oltenița Depunere

19.07.2018 POR – Axa 3.1 SUERD

31. Reabilitare energetica Grădinița cu program

normal nr. 5, Municipiul Oltenița Depunere

19.07.2018 POR – Axa 3.1 SUERD

32. Reabilitare energetica Școala Gimnazială

Ștefan Vodă, comuna Ștefan Vodă Depunere

19.07.2018 POR – Axa 3.1 SUERD

33. Reabilitare energetică, Jandarmerie Depunere

19.07.2018 POR – Axa 3.1 SUERD

34. Acces 10 pentru Centenar Înevaluare

67.377,15 lei

35. Infiintare – Centru pentru copii cu dizabilitati

– Fundatia SERA In derulare 53.550 euro

36. Locuinţe de serviciu şi reţele tehnico-edili –

tare (alimentare cu apă, canalizare, gaze naturale,

electrice) şi circuite carosabile, pietonale,

amenajare spaţii verzi B-dul Nicolae Titulescu

nr. 1 bis, Municipiul Călăraşi – faza SF, inclusivtaxe,

avize Pregătiredepuneredocumentaţie

ANL 5.493.112,88 lei fără TVA, din care C+M

4.589.757,78 lei fără TVA

37. Extindere Corp B Spații comerciale PT+

Exe cutie lucrari 1.474.925,70 lei fata TVA

38. Locuinte pentru tineri, destinate inchirierii

specialistilor din sanatate, judetul Călăraşi, Municipiul

Călăraşi, Strada Prelungirea Independenței,

nr 5A ANL – in executie 3.055.398,33 lei

( ANL 2.425.194,56 LEI – buget de stat,

6300203,76 CJC pentru retele utilitati) Aprox

657.881,35 euro

 

Valoare proiecte semnate 2017- 31.863.353,63 euro

Valoare proiecte semnate 2018- 55.482.579,50

Comentariile sunt inchise.