Proiect pentru sprijinirea firmelor nou înfiinţate, iniţiat de vicepreşedintele consiliului judeţean, Bogdan Georgescu

Please enter banners and links.

(extras)
Consideraţii Generale:
Făcând o analiză a obligaţiilor asumate de administraţiile publice(statul) din România şi în mod explicit de către Consiliul Judeţean Călăraşi, se întrepătrund mai multe teorii care duc la enunţarea concomitentă a două deziderate: înfiinţarea de noi locuri de muncă şi creşterea volumului de taxe şi impozite. Aceste rezultate încercăm să le obţinem prin susţinerea iniţiativei private şi generarea valorii adăugate, prin dezvoltarea mediului de afaceri.
Din studiile efectuate asupra evoluţiei unei firme mici, de la momentul înfiinţării până la momentul realizării profitului(primul bilanţ pozitiv), această perioadă, numită de Start-up, se întinde pe parcursul a 1-2 ani, pentru o afacere care are perspective.
Consider că intervenţia, nediscriminatorie, a Consiliului Judeţean Călăraşi, în susţinerea societăţilor nou înfiinţate, pe perioadă de start-up de 1 an (cu posibilitatea de prelungire pe maximum încă 1 an), se înscrie în cadrul politicilor publice locale pentru sprijinirea mediului de afaceri şi ocuparea forţei de muncă. Făcând o evaluare a consumului de resurse financiare pe perioada de începere a unei activităţi economice, putem observă câteva grupe de costuri, oarecum similare şi egale, indiferent de obiectul de activitate al iniţiativei private. Acestea sunt: costurile cu sediul social(imobilizări de capital+costuri financiare şi costuri directe), utilităţile(costul utilităţilor şi costuri financiare) şi consultantă fiscală/contabilă.
Pentru satisfacerea principiului respectării unei pieţe libere şi concurenţiale, intervenţia în sprijinul iniţiative private, în orice domeniu de activitate, realizată de către o entitate publică, poate fi făcută numai prin reducerea costurilor suplimentare generate de începerea unei activităţi comerciale şi NU prin subvenţionarea unor cheltuieli legate de activitatea realizată sau prin acordarea unui ajutor financiar.
Prezentarea ideii:
În cadrul sprijinului nediscriminatoriu, pe care o instituţie publică îl poate acorda în sensul dezvoltării mediului de afaceri, prin susţinerea iniţiativei private, fără a interveni în piaţă liberă şi concurenţială, se pot furniza servicii de:
1. închiriere sediu social,
2. asigurare de utilităţi,
3. consultantă fiscală/contabilă(sprijin/consultantă în întocmirea documentelor de declarare fiscală şi în respectarea legislaţiei fiscale), numai pe perioadă de start-up, până la primul bilanţ pozitiv.
Având în vedere că patrimoniul judeţului Călăraşi s-a îmbogăţit cu imobilul “Cazarmă” din zona Măgureni, transferat de la Ministerul Apărării, şi că în incinta ”cazărmii”, există mai multe corpuri de clădire a căror destinaţie trebuie gândită şi aprobată în consiliul judeţean, cred că este posibil a utiliza, unul sau mai multe dintre aceste corpuri de clădire, drept gazdă a mai multor sedii sociale, bineînţeles pentru firmele care se află în perioada de start-up.
Menţionez că toate aceste servicii se vor asigură conta-cost, cu un tarif minimal, aprobat în prealabil după o analiză economică şi care să acopere numai costurile efective realizării activităţilor prestate către beneficiarii programului de sprijin.
Utilităţile vor fi plătite la preţul la care au fost achiziţionate de către consiliul judeţean fără niciun adaos.
De asemenea, chiriile vor fi tarifate având ca elemente de calcul numai costurile efective generate de ocuparea spaţiilor din clădiri.
Tarifele pentru serviciile de consultantă fiscală şi de contabilitate vor fi calculate astfel încât să acopere numai munca şi cheltuielile directe legate de activitatea prestată.
În concluzie, consider că acest PROIECT satisface condiţiile necesare pentru a putea fi adoptat ca o măsură publică de susţinere, din partea Consiliului Judeţean Călăraşi, a dezvoltării mediului de afaceri călărăşean.
În acest sens, propun celor interesaţi dezbaterea publică a acestui PROIECT, în vederea cunoaşterii şi eventual a îmbunătăţirii/completării lui.
Ing. BOGDAN GEORGESCU
 


There is no ads to display, Please add some