Principalele obiective de investiții ale anului 2019

Decebal Mihalache 1:34 pm - 17 ianuarie, 2020 Comentariile sunt închise pentru Principalele obiective de investiții ale anului 2019
Principalele obiective de investiții ale anului 2019

Primăria Municipiului Călărași vă prezintă investițiile finalizate, demarate sau continuate pe parcursul anului 2019, pe categorii de lucrări, realizate din fonduri ale bugetului local sau atrase în cadrul PNDL.

Străzi

 • ModernizarestrăziîncartierulMirceaVodă – LOT 1 – lucrăriîncontinuare

StrăzileGrădiștea, MihaiViteazul, Crângului, Dumbravei, Năvodari

Valoaredecontatăanul 2019 – 3.762.092,86 lei cu TVA

Trotuareșicarosabilrealizateînproporție de 100% petoatestrăzile, maisunt de realizatmarcajele

 • Reparațiicapitalestrăziînmun. Călărași – LOT 1 – lucrăriîncontinuare

StrăzileMușețelului, Bd. CuzaVodășți str. ȘtirbeiVodă – lucrărifinalizateanultrecut

Valoaredecontatăînanul 2019 – 2.771.951,76 lei cu TVA

 • Amenajareperisagisticășimodernizare Bd. NicolaeTitulescuîntre str. Cornișeiși str. Locomotivei – lucrăriîncontinuare

TronsonCornișei-București – infrastructură 80%, montajpavele 90%

TronsonRepublicii-București – infrastructură 80%, montajpavele 80%

TronsonRepublicii-Locomotivei- infrastructură 80%

Valoaredecontatăînanul 2019 – 5.487.560,89 lei cu TVA

 • Reabilitareșimodernizare str. Grivița – lucrăriîncontinuare

Tronson Bd. CuzaVodă – str. Dobrogei – carosabil 80%

Tronson Bd. CuzaVodă – str. Pompieri – iluminat 90%

Tronson Bd. CuzaVodă – str. Eroilor – fibrăoptică 90%

Valoaredecontatăînanul 2019 – 3,807,081,69 lei cu TVA

 • ÎntreținereStradaVarianta Nord

Valoaredecontatăînanul 2019 – 534,072 lei cu TVA

 • Întreținerestrăzi de către SPPSV, printre care: Dacia,  Romană, Prunului, Frunzelor, FundăturaCazărmiui II, FundăturaCazărmii IV, dr. ing. Ion Ciulinaru, Toamnei, Turturelelor, Prel. MihaiViteazul, Prel. Năvodari,
 •  
 • Execuțierețeacanalizarepluvială str. Locomotivei

Executat – 19%

 • ExecuțieRețeaCanalizaremenajerășipluvialăcartierMăgureni

Lucrăricedoar au fostînceputecașiorganizare de șantier, urmeazăreluarealorodată cu vremeaprielnicăacestora

 • Execuțiecanalizarepluvială str. NăvodaritronsonPrel. Luceafărului-str. Victoriei

Valoaredecontată – 531.381,37 lei

 • Execuțierețeaapă str. Slobozieitronson Bd. Republicii-caleferată

Valoaredecontată – 199.294,54 lei

 • Reparațiirețeacanalizareblocuri H7, H16 și N25

Valoaredecontată – 62.523,65 lei

 • Întreținererețeaapă Bd. CuzaVodătronsonFlacăra-București

Valoaredecontată – 32.672,64 lei

 • Stațiepompare ape uzatecartier residential echipamentehidraulice

Valoaredecontată –97.042,17 lei

 • Întreținererețeaapă str. ȘtirbeiVodătronson str. Mușețelului – cimitir

Valoaredecontată – 308.211,31 lei

 • CanalizareParcSperanțeișiblocuri J

Valoaredecontată – 37.334,73 lei

 • Canalizareșiracorduri Bd. Republiciitronson str. Sloboziei-str. Pompieri

Executat 90%, valoaredecontată – 68.177,44 lei

 • Execuțierețeaapăbazin de înot

Valoaredecontată – 18.816,76 lei

 • CanalizarestradaDoina

Valoaredecontată – 79.918,02 lei

Înanul 2019 au fostcontractelucrări de execuțiepentru care se vaemiteîncurândordinul de începere a lucrărilor, astfel:

 • Canalizare str. Dobrogeitronson Bd. 1 Mai – Parc Central
 • CanalizareMenajerășipluvială str. Sf. Nicolae
 • CanalizareMenajerășipluvială str. Oborului

Rețeaapășicanalizarepluvială str. PescărușitronsonPanduri-GralConstantinPantazzi

 

Unități de învățământ

 • ConstruireGrădinița cu 8 Grupe – lucrăriîncontinuare

Instalațieelectrică – 90%

Instalațiesanitară – 95%

Instalațiitermice – 90%

Amenajăriexterioare – 90%

Valoaredecontată – 1.717.989,42 lei

 

Trotuare și parcări

 

 • Întrețineretrotuare-lucrăricomplementarepestrăzilePandurișiMacului

Valoaredecontată – 239.153,54 lei

 • Amenajaretrotuare str. Pescărușși str. VictoriieitronsonPanduri-Victoriei

Valoaredecontată –95.313,59 lei

 • Întreținereparcări de către SPPSVBlocuri J11 – J12, blocuriN23-N26, Parcare bloc L33, blocuri I 11, I 12 și I13, bloc B8,

Înanul 2019 au fostcontractelucrări de execuțiepentru care se vaemiteîncurândordinul de începere a lucrărilorpentru:

 • Amenajareparcare Bloc A5 (A1)

Comentariile sunt inchise.