Primarul Dragulin a prezentat proiectele in implementare in Calarasi

Please enter banners and links.

dragulin-e14090897571321.Proiectul cu titlul „Acces curat în zona transfrontalieră Călăraşi-Silistra” finanţat prin Programul Operaţional de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013;

a.         partener al Institutului Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Inginerie Electrică              ICPE-CA Bucureşti, Municipalitatea Silistra, Universitatea din Ruse, Bulgaria;

b.         realizarea unui sistem de transport fluvial al persoanelor între  oraşele vecine Călăraşi şi   Silistra, bazat pe energie regenerabilă  (turbine eoliene şi panouri solare);

•          adoptarea unei strategii comune de dezvoltare a transportului local în zona Călăraşi – Silistra, prin folosirea energiei regenerabile

•          elaborarea a 3 studii referitoare la capacitatea de generare a energiei durabile la nivel local

•          testarea practică a unor echipamente  ce vor putea fi folosite pentru modernizarea transportului local

•          elaborarea unui ghid de bune practici pentru folosirea energiei regenerabile

c.        valoare proiect:  1.200.000 Euro;

d.        bugetul care revine Municipiului Călăraşi:  111.000 Euro;

e.        finalizare: octombrie 2014;

 

Stadiul actual:

reluarea procedurii de achizitie a furnizorului ambarcatiunii – s-a prezentat un singur ofertant si acela fara a avea documentatia completa si coret intocmita;

-se intentioneaza initierea unui nou act aditional de prelungire a perioadei de implementare – (partenerul bulgar, Municipalitatea Silistra, nu a finalizat achizitiile din proiect);

2.  Proiectul cu titlul  „Reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe A9, A20, A21 şi A23 din Municipiul Călăraşi” finanţat prin POR 2007-2013, Axa Prioritară 1:

a.        obiectivul proiectului: imbunătăţire a condiţiilor de confort interior;  reducere a consumurilor energetice; reducere a costurilor de întreţinere pentru încălzire şi apă caldă menajeră;  reducere a emisiilor poluante generate producerea, transportul şi consumul de energie.

b.        valoare totala: 2.489.882,81 lei – aproxim. 553.000 Euro

c.         activitati:  reabilitarea termica a 127 de apartamente situate in cele 4 blocuri de locuinte;

d.        durata de implementare: 15 luni (pana la ianuarie 2015).

Stadiul actual:

·        proiectul este in grafic;

·        se realizeaza lucrari de reabilitare la toate cele 4 blocuri;

·        a fost depusa de catre constructor prima situatie de lucrari in valoare de aproximativ 380.000 lei;

·        nu se intampina probleme;

·        rugam proprietarii sa dea tot consursul in finalizarea cu bine a proiectului mai ales ca si-au dat acordul pentru toate lucrarile propuse, in cadrul contractului semnat intre Asociata de proprietari si Primarie, prin care fiecare partener isi asuma obligatiile din proiect;

 

PROIECTE ÎN EVALUARE, CU SEMNAREA CONTRACTULUI DE FINANTARE IN VIITORUL APROPIAT –SEPTEMBRIE 2014

1.        Finanţabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013

1.   Două proiecte privind reabilitarea termică a 4 blocuri de locuinţe:  L 1, M1,  si  proiectul pentru L51, N 34 (172 apartamente);

o       proiecte finanţabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa Prioritară 1;

o       obiectivul proiectelor: îmbunătăţirea condiţiilor de confort interior;  reducerea consumurilor energetice; reducerea costurilor de întreţinere pentru încălzire şi apă caldă menajeră;  reducerea emisiilor poluante generate de producerea, transportul şi consumul de energie;

o       valoarea celor 2 proiecte:  aproximativ 3.850.000 lei ( 855.000 Euro);

o       finalizarea implementarii in cazul finantarii:  31 decembrie 2015;

2. Proiectul cu titlul „Reabilitarea termică a blocului K 17 din municipiul Călăraşi”;

o       proiect finantabil prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa Prioritară 1;

o       obiectivul proiectului: îmbunătăţirea condiţiilor de confort interior;  reducerea consumurilor energetice; reducerea costurilor de întreţinere pentru încălzire şi apă caldă menajeră;  reducerea emisiilor poluante generate de producerea, transportul şi consumul de energie;

o       valoare totală: 1.100.227,20  lei (244.000 Euro);

o       activităţi:  reabilitarea termică a 60 de apartamente situate în blocul de locuinţe K 17;

o       finalizarea implementarii in cazul finantarii:  31 decembrie 2015;

3. Proiectul cu titlul „Lucrări de reabilitare, modernizare şi dezvoltare a infrastructurii educaţionale preuniversitare  – Liceul Tehnologic DAN MATEESCU Călăraşi”

o       proiect finanţabil prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa Prioritară 3;

o       obiectivul proiectului: îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale preuniversitare din Municipiul

o       Călăraşi – finalizarea lucrărilor de construire a noii clădiri a Liceului DAN MATEESCU  şi de

o       consolidare a celei existente;

o       valoare rest de executat: aproxim. 4 milioane lei (inclusiv TVA) – aproxim.930.000 Euro;.

o       durata de implementare: maxim 31 decembrie 2015.

 

2.        Finantabile prin Programul Operaţional de Pescuit 2007-2013 (INCA IN EVALUARE)

 

a.     Proiectul cu titlul  « Amenajarea locurilor de pescuit ale falezei Parcului Central MunicipalCălăraşi şi  a zonei de recreere din apropierea acesteia » 

o       Valoare totală : 1.520.000 lei (aproxim. 340.000 Euro) ;

o       Obiectiv : crearea locurilor de pescuit în zona falezei din Parcul Central, reabilitarea zonei de faleză ;

o       finalizarea implementarii in cazul finantarii:  31 septembrie 2015;

 

b.     Proiectul cu titlul  « Reabilitarea infrastructurii de mici dimensiuni din cadrul Grădinii Zoologice Călăraşi pentru promovarea  în scop didactic  a unui ecosistem piscicol

o       Valoare totală : 1.527.973,01 lei (aproxim. 340.000 Euro)

o        Obiectiv : crearea, în incinta Grădinii Zoologice, în scop didactic şi de recreere, a unui ecosistem piscicol ;

o       finalizarea implementarii in cazul finantarii:  31 septembrie 2015;

 

c.      Proiectul cu titlul  « Reabilitarea şi amenajarea cu tematică piscicolă a zonei de recreere din Parcul Dumbrava din Municipiul Călăraşi

o       Valoare totală: 1.489.183,70 lei (aproxim. 330.000 Euro)

o       Obiectiv : amenajarea cu tematică piscicolă  a zonei de joacă pentru copii şi a bazinului din incinta Parcului Dumbrava, în scop didactic şi de recreere;

o       finalizarea implementarii in cazul finantarii:  31 septembrie 2015;

 

d.     Proiectul cu titlul  « Dunărea, for ever”

o       Valoare totală : 463.140,00 lei (aproxim. 102.000 Euro)

o       Obiectiv : realizarea  în parteneriat cu AJVPS Călăraşi a Zilei Dunării – ediţiile 2014 şi 2015, a activităţilor de promovare turistică a zonei Municipiului Călăraşi, membru al FLAG Dunărea Călărăşeană,  a activităţilor de susţinere a luptei împotriva braconajului şi de protecţie împotriva poluării apelor fluviului Dunărea prin implicarea actorilor cu competenţe aflaţi în zona proiectului, reînvierea tradiţiilor locale privind îndeletnicirea pescuitului, a festivalurilor pe apă organizate şi realizate de Asociaţia Ivan Patzaichin – Milla 23;

o       finalizarea implementarii in cazul finantarii:  31 septembrie 2015;

e.     Proiectul cu titlul  « Amenajarea unei zone comerciale piscicole prin eabilitarea Pieteti Centrale a Municipiului Calarasi

o       Valoare totală: 1.490.480,00 lei (aproxim. 330.000 Euro) ;

o       Obiectiv : amenajarea in scopul desfasurarii activitatii comerciale cu specific piscicol a curtii interioare a Pieteti centrale a Municipiului Calarasi, prin amenajarea si reabilitarea partiala a acesteia.

o       finalizarea implementarii in cazul finantarii:  31 septembrie 2015;

 

LUCRARI IN CONTINUARE

Nr. crt.

Denumire lucrare

Constructor

Contract nr.

Valoare contract

cu TVA

Valoare decontată

Observaţii

1

Lucrari de sistematizare pe verticala Sediu PMC – zona pietonala

S.C. Optim S.A.

Act Aditional nr.14/2014

550.000

400.000

Sunt prevazute lucrari de amenajare platforma pietonala, instalatii electrice, sanitare si mobilier urban. Lucrare executata in proportie de 80%.

2 Execuție str. I.L.Caragiale S.C. Turner Construct S.R.L. Bucuresti

19.169/

07.05.2014

3.983.852,40

1.583.742,79

Finalizat infrastructura, turnat 90 % primul strat (de rezistenţă), urmează finalizarea acestuia, turnarea stratului de uzură, amenajare trotuare şi spaţii verzi
3 Reabilitare termică blocuri A9, A20, A21, A23 S.C. Total Construcţii S.R.L.

25.651/

19.06.2014

1.325.478

393.114,53

A21 – realizat termosistem 90 %, urmează tencuiala decorativă

A23 – realizat termosistem 40 %, urmează tencuiala decorativă

A9 şi A20 au început lucrarile de termoizolare.

4 Lucrări C+M Gradenă Parc Dumbrava S.C. Optim S.A.

32.192 / 01.08.2014

546.661,18

S-a realizat partea de fundaţii (armare şi turnare betoane), urmează armarea şi turnarea stâlpilor, grinzilor şi a plăcii peste parter(camera de proiecţie).
5 Amenajare pista bicicliști S.C. Construct B.M.V. Călărași

15.125/

09.04.2014

229.464,23

146.803,96

Lucrari in curs de finalizare.

 

 

6 Execuţie Parc Sală Polivalentă S.C. General Concrete Cernavodă S.R.L.

30.629/

18.08.2010

5.700.736

2.497.884

S-a executat zona de acces şi urmează placarea zonei treptelor
7 Rețea apă Siderca Uzina de apă S.c. Instal Service S.R.L. Ilfov

26.296/

24.06.2011

3.380.918,54

3.162.814,74

Lucrare finalizată, urmează efectuarea probelor după terminarea lucrărilor la puţurile forate
8 Reparații  rețea apă bloc N38,N42 S.C.  RCH CON Instal S.R.L.  Călărași

15.287/

09.04.2014

117.849,60

30.477,77

Realizare 50 % din reţea inclusiv cămine de racord. Urmează realizarea racordurilor la cele 7 scări prevăzute în proiect.
9 Reparaţii trotuare str. Prel. Bucureşti S.C. Drumuri şi Poduri S.A.

22.180/

27.05.2014

199.846,83

100.747,55

Finalizat în proporţie de 95 %. Lucrările principale de pavaj finalizate (1370 mp), au rămas completări borduri.
10 Reţea canalizare str. Digului

( tr. Str. Dropiei – str. Grădiştea )

S.C. Ecoaqua S.A.

35.057 / 21.08.2014

28.195,51

Finalizate 100 %
11 Canalizare Cartier Mircea vodă – str. Crângului, str. Grădiştea, str. Digului, str. M. Viteazu – între str. Sulfinei şi str. Zefirului S.C. Ecoaqua S.A.

33.821 / 12.08.2014

130.519,44

Finalizate 100 %

 

 

 

 

 

 

 

 

12 Montat guri de scurgere pe str. Sulfinei şi str. Grădiştea S.C. Ecoaqua S.A.

35.055 / 21.08.2014

45.273,58

Finalizate 100 %
13 Reparaţii str. George Coşbuc S.C. Telpron Comex S.R.L.

30.707/

23.07.2014

75.921

Lucrare contractată dar neîncepută, deoarece nu s-au executat racordurile la o parte din locatari.
14 Eficientizarea consumului de energie termică pt. 6 Şcoli din mun Călăraşi-program Casa Verde(şc. 5, şc. 10, şc.11, Colegiul Barbu Ştirbei, Lic. M. Eminescu, Grup şc. Danubius) S.C. Alfa Bit S.R.L. Bucureşti

54.026/

30.11.2010

2.714.738

147.684

Finalizat, urmează semnarea situaţiilor de plată şi recepţia la terminarea lucrărilor.

15.

   

 

16.

Recondiţionare şi întreţinere statui din metal S.C. Cupidon Zeleno S.R.L.

28.980/

11.07.2014

59.137

Lucrare finalizată în proporţie de 95 %

17.

Hidranţi de incendiu Ansamblul de locuinţe Parc Rezidenţial Ştirbei – Vodă S.C. ACL S.R.L.

33.690/

11.08.2014

9.972,32

Lucrare finalizată, urmează a fi decontată şi recepţionată

17.

Reparaţii artere oraş S.P. Pavaje Spaţii Verzi

Comenzi lucrări

Finalizate: str. Panduri, Muşeţelului, bl. H13, parcare creşă(K18)

În prezent se lucrează pe str. Dobrogei. S-a început de la sere, s-a făcut intrarea în Cimitir Sf. Lazăr, se continuă până la intersecţie cu str. Plevna( în cca. 2 zile se finalizează str. Dobrogea).

Urmează Aleea Centralei şi Aleea  Grădiniţei şi bl. L42.

(40 – Accesari)


There is no ads to display, Please add some