Primăria Municipiului Călăraşi organizeaza concurs pentru recrutare

Please enter banners and links.

 

 

 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CALĂRASI

 

 

                                                       A N U N Ţ

 

Primăria Municipiului Călăraşi organizeaza concurs pentru recrutare in vederea ocuparii funcției publice de execuție vacante  de referent,clasa III, grad superior consilier, clasa I , grad  asistent  și consilier, clasa I, grad principal – Serviciul Public Comunitar Local pentru Evidența Persoanelor  din cadrul Primăriei Municipiului Călărași

 

 

 

Condiții cumulative  pentru a participa la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției  publice de execuție vacantă de referent, clasa III, grad profesional superior – Compartimentul Regim Evidență  la Serviciul Public Comunitar Local pentru Evidența Persoanelor  din cadrul Primăriei Municipiului Călărași

 sa îndeplinească  condițiile art. 54 din legea nr.188/1999 privind statutul funcționarilor publici, republicată 2

  •           studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat
  •           vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice : 9 ani;

 

 

Condiții cumulative  pentru a participa la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției  publice de execuție vacantă de consilier, clasa I, grad profesional principal  – Compartimentul Regim Stare Civilă   la Serviciul Public Comunitar Local pentru Evidența Persoanelor  din cadrul Primăriei Municipiului Călărași

  •            sa îndeplinească  condițiile art. 54 din legea nr.188/1999 privind statutul funcționarilor publici, republicată 2
  •           studii universitare de licenţă absolvite  cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată,absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă
  •           vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice :minimum 5 ani;

 

 

Condiții cumulative  pentru a participa la concursul de recrutare pentru ocuparea funcțiilor  publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional asistent – Compartimentul Informatică  și Compartimentul Ghișeu Unic la Serviciul Public Comunitar Local pentru Evidența Persoanelor  din cadrul Primăriei Municipiului Călărași

  •            sa îndeplinească  condițiile art. 54 din legea nr.188/1999 privind statutul funcționarilor publici, republicată 2
  •           studii universitare de licenţă absolvite  cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată,absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă
  •           vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice :minimum 1 an;

 

 

Concursul se organizeaza la sediul Primărie Municipiului Călaraşi din  strada București nr.140 A , în data de 02.02-2016, ora 11,00 – proba scrisa și 04.02.2016, ora 14,00 interviul.

                      Dosarele de înscriere la concurs se pot depune in  termen de 20 zile de la     data  publicării prezentului anunţ in Monitorul Oficial al României , partea a III-a, la  Biroul Resurse Umane Salarizare  din cadrul Primăriei Municipiului Călaraşi

          Dosarul de inscriere la concurs trebuie să conțină  obligatoriu  documentele prevăzute  la art. 49 alin. (1) din H.G. nr.611/2008.

          Condiţiile de participare şi bibliografia stabilită se afişeaza la sediul Primăriei Municipiului Călăraşi.

           Relaţii suplimentare  se pot obţine la Biroul Resurse Umane Salarizare, telefon 0242311005 interior 111.

 

 

 

 

                                          PRIMAR,

                       DANIEL ȘTEFAN DRĂGULIN

                        


There is no ads to display, Please add some