Primăria Municipiului Călăraşi organizează concurs pentru recrutare în vederea ocupării funcțiilor publice de execuție vacante de consilier, clasa I

Please enter banners and links.

Primăria Municipiului Călăraşi organizează concurs pentru recrutare în vederea ocupării funcțiilor  publice de execuție vacante  de  consilier, clasa I, grad principal Compartimentul Registratură, Arhivă și Servicii Interne-  Direcția Juridică și Administrație Locală  din cadrul Primăriei Municipiului Călărași 

 

 

 

Condiții cumulative  pentru a participa la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional principal  – Compartimentul Registratură, Arhivă și Servicii Interne – Direcția Juridică și Administrație Locală  din cadrul Primăriei Municipiului Călărași

  •  sa îndeplinească  condițiile art. 54 din legea nr.188/1999 privind statutul funcționarilor publici, republicată 2
  • studii universitare de licenţă absolvite  cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă
  • vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice :minimum 5 ani;

 

Concursul se organizeaza la sediul Primărie Municipiului Călaraşi din  strada București nr.140 A , în data de 05.09.2017, ora 11,00 – proba scrisa și 07.09.2017, ora 14,00 interviul.

                      Dosarele de înscriere la concurs se pot depune in  termen de 20 zile de la     data  publicării prezentului anunţ in Monitorul Oficial al României , partea a III-a, la  Biroul Resurse Umane Salarizare  din cadrul Primăriei Municipiului Călaraşi

          Dosarul de inscriere la concurs trebuie să conțină  obligatoriu  documentele prevăzute  la art. 49 alin. (1) din H.G. nr.611/2008.

          Condiţiile de participare şi bibliografia stabilită se afişeaza la sediul Primăriei Municipiului Călăraşi.

           Relaţii suplimentare  se pot obţine la Biroul Resurse Umane Salarizare, telefon 0242311005 interior 111.

 

 

 

 

 

 

PRIMAR,

DANIEL ȘTEFAN DRĂGULIN


There is no ads to display, Please add some

About The Author