Primăria Municipiului Călăraşi organizează concurs pentru recrutare consilier asistent

Please enter banners and links.

Primăria Municipiului Călăraşi organizează concurs pentru recrutare în vederea ocupării funcției publice de execuție vacante de consilier asistent – Serviciul Gospodărire Comunală și Protecția Mediului – Direcția Economică  din cadrul Primăriei Municipiului Călărași

 

 

Condiții cumulative  pentru a participa la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției  publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional asistent  – Serviciul Gospodărire Comunală și Protecția Mediului la Direcția Economica  din cadrul Primăriei Municipiului Călăraș

  •  sa îndeplinească  condițiile art. 54 din legea nr.188/1999 privind statutul funcționarilor publici, republicată 2
  • studii universitare de licenţă absolvite  cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată,absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă
  • vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice :minimum 1 an;

 

Concursul se organizeaza la sediul Primărie Municipiului Călaraşi din  strada

București nr.140 A , în data de 17.10.2017, ora 11,00 – proba scrisa și 19.10.2017, ora 14,00 interviul.

                    Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în  termen de 20 zile de la     data  publicării prezentului anunţ în Monitorul Oficial al României , partea a III-a,  la  Biroul Resurse Umane Salarizare  din cadrul Primăriei Municipiului Călăraşi

       Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conțină  obligatoriu  documentele prevăzute  la art. 49 alin. (1) din H.G. nr.611/2008.

       Condiţiile de participare şi bibliografia stabilită se afişeaza la sediul Primăriei Municipiului Călăraşi.

       Relaţii suplimentare  se pot obţine la Biroul Resurse Umane Salarizare, telefon 0242311005 interior 111.


There is no ads to display, Please add some