Primăria Municipiului Călăraşi organizează concurs pentru recrutare

Please enter banners and links.

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CALĂRASI

 

A N U N Ţ

 

Primăria Municipiului Călăraşi organizează concurs pentru recrutare în vederea ocupării funcției  publice de execuție vacante  de  consilier juridic, clasa I, grad profesional principal – Biroul Juridic Contencios – Direcția Juridică  din cadrul Primăriei Municipiului Călărași 

 

 

 

Condiții cumulative  pentru a participa la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier juridic , clasa I, grad profesional principal  – Biroul Juridic Contencios – Direcția Juridică și Administrație Locală  din cadrul Primăriei Municipiului Călărași

  •  sa îndeplinească  condițiile art. 54 din legea nr.188/1999 privind statutul funcționarilor publici, republicată 2
  • studii juridice universitare de licenţă absolvite  cu diplomă, respectiv studii superioare juridice  de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă
  • vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice :minimum 5 ani;

 

Concursul se organizează la sediul Primărie Municipiului Călaraşi din  strada București nr.140 A , în data de 18.12.2017, ora 10,00 – proba scrisa și 21.12.2017, ora 14,00 interviul.

                      Dosarele de înscriere la concurs se pot depune in  termen de 20 zile de la     data  publicării prezentului anunţ în Monitorul Oficial al României , partea a III-a, la  Biroul Resurse Umane Salarizare  din cadrul Primăriei Municipiului Călaraşi, respectiv 16.11.2017 orele 8,00  – 05.12.2017 orele 16,30

          Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conțină  obligatoriu  documentele prevăzute  la art. 49 alin. (1) din H.G. nr.611/2008.

          Condiţiile de participare şi bibliografia stabilită se afişeaza la sediul Primăriei Municipiului Călăraşi .

           Relaţii suplimentare  se pot obţine la Biroul Resurse Umane Salarizare, telefon 0242311005 interior 111.

 

 

 

PRIMAR,

DANIEL ȘTEFAN DRĂGULIN

 


There is no ads to display, Please add some