Primăria Municipiului Călăraşi organizează concurs de recrutare

Please enter banners and links.

 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CALĂRASI

 

 

                                                       A N U N Ţ

 

 

Primăria Municipiului Călăraşi organizează concurs de recrutare în vederea ocupării funcţiilor  publice de execuție  vacante de  referent de specialitate, clasa II, grad profesional superior – Biroul Urbanism și Amenajări Teritoriale, consilier, clasa I, grad profesional  principal – Compartimentul Autorizări și Control, consilier, clasa I, grad profesional asistent – Compartimentul Dezvoltare Urbană și Protejarea Monumentelor la Direcția Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Călărași

 

 

Condiții  cumulative  pentru a participa la concursul de recrutare pentru ocuparea funcțiilor  publice de execuție vacante de referent de specialitate, clasa II, grad profesional superior, la Direcția Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Călărași

  •          sa îndeplinească  condițiile art. 54 din legea nr.188/1999 privind statutul funcționarilor publici, republicată 2
  •          studii  superioare  de scurtă durată, absolvite cu diplomă, sau echivalenta ;
  •          vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice :minimum 9 ani;

 

Condiții  cumulative  pentru a participa la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției  publice de execuție vacante de consilier , clasa I, grad profesional asistent la Direcția Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Călărași

  •          sa îndeplinească  condițiile art. 54 din legea nr.188/1999 privind statutul funcționarilor publici, republicată 2
  •          studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare  de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
  •          vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice :minimum 1 an;

 

Condiții  cumulative  pentru a participa la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției  publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional principal, la Direcția Urbanism  din cadrul Primăriei Municipiului Călărași

  •          sa îndeplinească  condițiile art. 54 din legea nr.188/1999 privind statutul funcționarilor publici, republicată 2;
  •          studii universitare de licenţă absolvite  cu diplomă, respectiv studii superioare  de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
  •          vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice :minimum 5 ani;

 

           Concursul se organizează la sediul Primărie Municipiului Călaraşi din  strada București nr.140 A , în data de 02.02-2016, ora 11,00 – proba scrisa și 04.02.2016, ora 14,00 interviul.

           Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în  termen de 20 zile de la     data  publicării prezentului anunţ în Monitorul Oficial al României , partea a III-a, la  Biroul Resurse Umane Salarizare  din cadrul Primăriei Municipiului Călaraşi . (16.03.2015 – 04.04.2015)

          Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conțină  obligatoriu  documentele prevăzute  la art. 49 alin. (1) din H.G. nr.611/2008.

          Condiţiile de participare şi bibliografia stabilită se afişeaza la sediul Primăriei Municipiului Călăraşi.

         Relaţii suplimentare  se pot obţine la Biroul Resurse Umane Salarizare, telefon 0242311005 interior 111.

 

 

 

 

 

                                                 PRIMAR,

                               DRĂGULIN DANIEL ŞTEFAN

 


There is no ads to display, Please add some

About The Author