Primăria Municipiului Călăraşi organizeaza concurs de recrutare

Please enter banners and links.

 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CALĂRASI

 

 

 

                                                       A N U N Ţ

 

Primăria Municipiului Călăraşi organizeaza concurs de recrutare în vederea ocupării funcţiilor  publice de execuție  vacante de consilier, clasa I,grad profesional superior, consilier, clasa I, grad profesional principal – Serviciul Investiții și Infrastructură și Transport Public Local , consilier, clasa I, grad profesional principal – Compartimentul Achiziții și consilier,  clasaI, grad profesional principal – Compartimentul Monitorizare Servicii Comunitare de Utilități Publice, la Direcția Tehnică din cadrul Primăriei Municipiului Călărași

 

Condiții cumulative  pentru a participa la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției  publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior – Serviciul Investiții și Infrastructură și Transport Public Local – la Direcția Tehnica din cadrul Primăriei Municipiului Călărași

  •          sa îndeplinească  condițiile art. 54 din legea nr.188/1999 privind statutul funcționarilor publici, republicată 2
  •          studii universitare de licenţă absolvite  cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată,absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniile:

          –  construcții civile, industriale

          –  îmbunătățiri funciare / ingineria mediului

  •          vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice :minimum 9 ani;

 

Condiții cumulative  pentru a participa la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției  publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional principal – Serviciul Investiții și Infrastructură și Transport Public Local – la Direcția Tehnica din cadrul Primăriei Municipiului Călărași

  •          sa îndeplinească  condițiile art. 54 din legea nr.188/1999 privind statutul funcționarilor publici, republicată 2
  •          studii universitare de licenţă absolvite  cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată,absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniile:

          –  construcții civile, industriale

          –  îmbunătățiri funciare / ingineria mediului

  •          vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice :minimum 5 ani;

 

 

Condiții cumulative  pentru a participa la concursul de recrutare pentru ocuparea funcțiilor  publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional principal, la Compartimentul Achiziții și Compartimentul Monitorizare Servicii Comunitare de Utilități Publice  – Direcția Tehnica din cadrul Primăriei Municipiului Călărași

  •           sa îndeplinească  condițiile art. 54 din legea nr.188/1999 privind statutul funcționarilor publici, republicată 2
  •          studii universitare de licenţă absolvite  cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată,absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă
  •          vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice :minimum 5 ani;

 

 

Concursul se organizează la sediul Primărie Municipiului Călaraşi din  strada București nr.140 A , în data de 26.01-2016, ora 11,00 – proba scrisa și 28.01.2016, ora 14,00 interviul.

                      Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în  termen de 20 zile de la     data  publicării prezentului anunţ în Monitorul Oficial al României , partea a III-a, la  Biroul Resurse Umane Salarizare  din cadrul Primăriei Municipiului Călaraşi .

          Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conțină  obligatoriu  documentele prevăzute  la art. 49 alin. (1) din H.G. nr.611/2008.

          Condiţiile de participare şi bibliografia stabilită se afişeaza la sediul Primăriei Municipiului Călăraşi.

           Relaţii suplimentare  se pot obţine la Biroul Resurse Umane Salarizare, telefon 0242311005 interior 111.

 

 

 

 

 

 

                                                  PRIMAR,

                                DRĂGULIN DANIEL ŞTEFAN


There is no ads to display, Please add some