Primăria Municipiului Călărași – Administrația Cimitirelor Călărași – ANUNȚ

Please enter banners and links.

Primăria Municipiului Călărași prin Administrația Cimitielor Călărași aduce la cunoștința persoanelor ce dețin un loc de înhumare că în conformitate cu REGULAMENTUL  ADMINISTRĂRII CIMITIRELOR  DIN  MUNICIPIUL CĂLĂRAŞI:

Art.11  Dreptul la folosinţă a locurilor de înhumare încetează:

  1. la expirarea duratei de concesionare (atribuire, atribuire în folosinţă);
  2. când titularul dreptului de folosinţă renunţă la cerere la acest drept, în favoarea administraţiei cimitirelor, predând acesteia originalul actului de concesiune;
  3. în cazurile prevăzute la Art. 9 alin. 3 (fără pct. 1, pct. 2 şi pct. 3);
  4. în caz de neachitarea taxei de salubrizare pe o perioada de 10 ani consecutiv.
  5. în caz de părăsire sau menţinere în stare de neîngrijire pe o perioadă mai mare de 2 ani a locurilor de înhumare şi neîngrijirea locului şi lăsarea în părăsire cel puţin 2 ani până la împlinirea a 7 ani de la ultima înhumare pe locul respectiv. Prin lăsarea în părăsire a locului se înţelege menţinerea în stare de neîngrijire pe o perioadă mai mare de 2 ani a terenului concesionat, a mormintelor şi amenajărilor construite pe teren.
  6. în cazul donării amenajărilor funerare subterane şi/sau supraterane existente pe locul de înhumare.
  7. în cazul neîmprejmuirii şi neîngrijirii locurilor de înhumare în termen de maxim 6 luni de la data atribuirii, conf. Art. 7 lit. b.
  8. când nu există moştenitori sau când cei chemaţi cu vocaţie succesorală nu acceptă moştenirea;

Pentru cazurile prevăzute la alin. 1 lit. a, c, d, si g, Administraţia cimitirelor va soma în scris sau prin presă titularii dreptului de folosinţă sau concesiune despre intenţia de confiscare a locurilor sau a încetării acestui drept şi despre confiscarea terenului.

Pentru cazul donării, prevăzut la alin. 1 lit. f, titularul concesiunii sau a dreptului de folosinţă a locului de înhumare, în calitate de donator  renunţă la acest drept în favoarea Administraţiei cimitirelor ce are obligaţia de a concesiona donatarului terenul pe care este amplasată donaţia.

Pentru cazurile prevăzute la alin. 1 lit. a, b, c, d, e, f şi h, nu se restituie taxa de folosinţă; pentru cazul prevăzut la alin 1 lit. g, se restituie titularului 50% din suma plătită pentru atribuirea locului de înhumare.


There is no ads to display, Please add some