Primăria Călărași- anunț public

Please enter banners and links.

Anexa nr. 5.J

la procedura

 

Anunţ public privind decizia etapei de incadrare

 

MUNICIPIUL CĂLĂRAŞI titular al proiectului  ,,CANALIZARE  STR.  AVRAM  IANCU INTRE  STR.  DOBROGEI SI STR. I.L.CARAGIALE”, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Calarasi, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului *), pentru proiectul :    ” Canalizare str Avram Iancu intre  str. Dobrogei si str. I L Caragiale” propus a fi amplasat in Mun Calarasi, pe strada Avram Iancu, zona cuprinsa intre strada Dobrogei si str. I.L. Caragiale, carte funciara nr. 22434.

  1. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul A.P.M Calarasi, Soseaua Chiciului, nr. 2, jud Calarasi, in zilele de luni-vineri, intre orele 10-14, precum si la urmatoarea adresa de internet: www.apmcl.anpm.ro.

Publicul interesat poate inainta comentarii/ observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

  1. Publicul interesat poate depune propuneri in ceea ce priveste continutul raportului privind impactul asupra mediului la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului, in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a A.P.M Calarasi.

 


There is no ads to display, Please add some

About The Author