Primăria Călărași – anunț de licitație publică – vânzare imobil

Please enter banners and links.

04.08.2022

ANUNT DE LICITAŢIE

 1. Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul fiscal, adresa, nr. de telefon, telefax si/sau adresa de e-mail a persoanei de contact:

Municipiul Călărași, str. București, nr. 140 A, Călărași, Județul Călărași, telefon 0242311005, fax 0242318574, e-mail office@primariacalarasi.ro.

 1. Informații generale privind obiectul procedurii de licitație (a doua licitație), în special descrierea și identificarea bunului care urmeaza să fie vândut: imobil – teren A1, cu suprafața de 315 mp, număr cadastral 23219, si  imobil – construcțíe  A1.1, cu suprafață de 315 mp, număr cadastral 23219 – C1, imobil situat în strada Aleea Constructorului, nr. 21 bis, aparținând domeniului privat al municipiului Călărași, situat în intravilanul Municipiului Călărași. Vânzarea se va face conform OUG 57/2019 și conform Hotărârii Consiliului Local nr. 162 din data de 26.05.2022.
 2. Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.

  1. Modalitatea sau modalitatile prin care persoanele interesate pot intra in posesia unui exemplar al documentatiei de atribuire:  documentația de atribuire se poate ridica de la sediul Municipiului Călărași, pe baza unei solicitări scrise, contra cost.
  2. Denumirea si adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului de la care se poate obtine un exemplar din documentatia de atribuire:  Compartimentul Achiziții (etajul 2) din cadrul Municipiului Călărași,  Călărași,  str. București, nr. 140 A, județul Călărași.
  3. Costul si condițiile de plată pentru obținerea documentației de atribuire, potrivit prevederilor OUG 57/2019:  100 de lei, sumă ce se poate achita cu numerar la casieria Municipiului Călărași.
  4. Data limită pentru solicitarea clarificarilor: 26.08.2022, ora 14:00.
 3. Informații privind ofertele:
 4. Data limită de depunere a ofertelor: 05.09.2022, ora 16.00.
 5. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Municipiul Călărași, Loc. Călărași, str. București, nr. 140 A, județul Călărași.
 6. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare oferta: un exemplar.

5.  Data și locul la care se va desfașura ședința publică de deschidere a ofertelor: 06.09.2022, ora 10:00, la sediul  Municipiului Călărași,  Călărași, str. Bucuresti, nr. 140 A, județul Călărași.

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax și/sau adresa de e-mail a instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele  pentru sesizarea instanței: Tribunalul Călărași, str. Bucuresti nr. 106, 910068 – Municipiul Călărași, jud. Călărași, Tel. 0242311947; 0242312505; 0242311516; Fax: 0242316157, trcl@just.ro.

 7. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 03.08.2022.

 

PRIMAR

Dulce Marius Grigore


There is no ads to display, Please add some