Primăria Călărași – ANUNT DE LICITAŢIE

Please enter banners and links.

 1. Informații generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, nr. de telefon, telefax si/sau adresa de e-mail a persoanei de contact:

Municipiul Călărași, cod fiscal 4445370, cu sediul în str. București, nr. 140 A, Călărași, Județul Călărași, telefon 0242311005, fax 0242318574, e-mail office@primariacalarasi.ro.

 1. Informații generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea și identificarea bunului care urmeaza să fie concesionat: imobile  terenuri aparținând domeniului privat al municipiului Călărași, situate în intravilanul Municipiului Călărași, Ansamblul Rezidențial Știrbei Vodă, în vederea edificării unei locuințe, după cum urmează: lot 1 (CF 33862), 378mp, str. Aviator Adrian Săvulescu, nr. 1; lot 2 (CF 33863), 376 mp,  str. Aviator Adrian Săvulescu, nr. 3; lot 3 (CF 33864), 376 mp, str. Aviator Adrian Săvulescu, nr. 5; lot 4 (CF 33865), 376 mp,  str. Aviator Adrian Săvulescu, nr. 7; lot 5 (CF 33866), 376 mp, str. Aviator Adrian Săvulescu, nr. 9; lot 6 (CF 33867), 378 mp, str. Aviator Adrian Săvulescu, nr. 11.

Concesionarea se va face conform OUG 57/2019 și conform Hotărârii Consiliului Local nr. 201 din data de 27.07.2022.

 1. Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.

  1. 1 Modalitatea sau modalitatile prin care persoanele interesate pot intra in posesia unui exemplar al documentatiei de atribuire:  documentația de atribuire se poate ridica de la sediul Municipiului Călărași, pe baza unei solicitări scrise, contra cost.
  2. 2 Denumirea si adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului de la care se poate obtine un exemplar din documentatia de atribuire:  Compartimentul Achiziții (etajul 2) din cadrul Municipiului Călărași,  Călărași,  str. București, nr. 140 A, județul Călărași.
  3. 3 Costul si condițiile de plată pentru obținerea documentației de atribuire, potrivit prevederilor OUG 57/2019:  50 de lei, sumă ce se poate achita cu numerar la casieria  Municipiului Călărași.
  4. 4 Data limită pentru solicitarea clarificarilor: 16.09.2022, ora 14:00.
 2. Informații privind ofertele:
 3. 1 Data limită de depunere a ofertelor : 26.09.2022, ora 14.00.
 4. 2 Adresa la care trebuie depuse ofertele: Municipiul Călărași, Loc. Călărași, str. București, nr. 140 A, județul Călărași.
 5. 3 Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare oferta: un exemplar.

5.  Data și locul la care se va desfașura ședința publică de deschidere a ofertelor: 27.09.2022, ora 10:00, la sediul  Municipiului Călărași,  Călărași, str. Bucuresti, nr. 140 A, județul Călărași.

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax și/sau adresa de e-mail a instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele  pentru sesizarea instanței: Tribunalul Călărași, str. Bucuresti nr. 106, 910068 – Municipiul Călărași, jud. Călărași, Tel. 0242311947; 0242312505; 0242311516; Fax: 0242316157, trcl@just.ro.

 7. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 01.09.2022.

 

PRIMAR

Dulce Marius Grigore


There is no ads to display, Please add some