“Personalitatea lunii Octombrie – Prof. Univ. Dr. SERGIU CHIRIACESCU”

Please enter banners and links.

In cadrul Proiectului Mari Personalităţi Călăraşene – parte a
Programului Centenarul Marii Uniri, Muzeul Dunării de Jos deschide
miniexpoziţia
"Personalitatea lunii Octombrie – Prof. Univ. Dr. SERGIU CHIRIACESCU"
 
S-a născut la 18 octombrie 1940, în comuna Unirea, judeţul Călăraşi.
Studiile primare le-a efectuat în satul natal, apoi a urmat cursurile
Liceului Știrbei-Vodă, din Călărași.
A fost șef de promoție (anul 1965) al Facultății de Tehnologia
Construcțiilor de Mașini, Institutul Politehnic din Brașov.
Și-a început cariera academică în anul 1966, la Catedra de Tehnologia
construcțiilor de mașini.
Devine Doctor în științe inginerești, specialitatea Mecanică tehnică, în
1971 și apoi conducător științific de doctorat în specialitatea Mecanică
tehnică și vibrații.
A urcat toate treptele ierarhiei universitare, de la preparator la
profesor la Catedra de Rezistența Materialelor și Rector al
Universității ”Transilvania” din Brașov.
În paralel cu activitatea didactică, a desfășurat și o bogată activitate
științifică, aducând numeroase contribuții în domenii cum sunt: dinamica
mașinilor – în special a mașinilor-unelte, analiza sistemelor dinamice,
comportarea materialelor și a elementelor de mașini la sarcini statice
și dinamice.
A fost un bun coleg, și a sprijinit cu toată tăria tinerii în curs de
afirmare. Toate aceste calități, dublate și de un larg orizont cultural,
l-au recomandat pentru cele mai înalte funcții academice: vicepreședinte
al Consiliului Național al Rectorilor (1993-1996), președinte al
Consiliului Național al Rectorilor (1996-2004), membru correspondent al
Academiei Române și Rector al Universității ”Transilvania” din Brașov
(1990-2004).
Doctor Honoris Causa al unor prestigioase universități precum
Universitatea Tehnică din Chișinău, Universitatea din Petroșani,
Universitatea Tehnică din Cluj Napoca, Academia Tehnică Militară. Din
1996 a fost professor onorific al ”European University Neuchatel” și
expert European pentru ”Mechanical Engineering Higher Education”. A fost
referent științific official la revista ”Zentralblatt fur Mathematik”
(Germania), membru de onoare al European Academy for Cultural and
Scientific Developments, membru al Consiliului Național de Atestare a
Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare
(CNATDCU-Ministerul Învățământului), membru al Consiliului Național
pentru Acreditare și Atestare (C.N.A.A.), președintele Asociației
Oamenilor de Știință – Filiala Brașov, președintele Societății Naționale
de Mecanică Teoretică și Aplicată.
Iubind enorm aria științifică, căreia i s-a consacrat, s-a transferat la
Departamentul Inginerie Mecanică, mergând după disciplina Vibrații în
construcția de mașini. Având un orizont larg și corect în a vedea viața
și idei cu adevărat democratice, a fost o personalitate cu o mare
capacitate în a separa lucrurile cu adevărat importante de cele
nesemnificative.
A murit la 19 ianuarie 2010, la Brașov.
În semn de recunoștință, Aula Magna a Universității ”Transilvania” din
Brașov poartă din 2010 numele fondatorului său, Sergiu T. Chiriacescu.
Bibliografie selectivă : Şerban, N. Ionescu. Dicţionarul panoramic al
personalităţilor – România : Secolul XX, Bucureşti, Editura “Victor

Frunză”, 2006, p. 90.

 
Responsabil Relații Publice,
Muzeograf Andreea PARNIC

There is no ads to display, Please add some