LISTA CU ACTE NECESARE PENTRU ACHIZIȚIONAREA LOCUINȚELOR ANL

Please enter banners and links.

Cererea de cumpărare întocmită de titularul contractului de închiriere se va depune la Registratura Serviciului Public CTAFL împreună cu următoarele documente:

  1. Contractul de închiriere și actul adițional de prelungire pe anul în curs – original;
  2. Adeverințe din care să rezulte că are achitate cheltuielile privind utilitățile (gaze, apă, curent electric, gunoi);
  3. C.I. a titularului de contract și/sau soției și după caz a copiilor – copie;
  4. Certificate de naștere a copiilor minori – copie
  5. Certificat de căsătorie sau sentința de divorț, după caz – copie;
  6. Declarații notariale ale titularului de contract și după caz a soțului/soția precum și a altor persoane membrii ai familiei acestuia, din care să rezulte că nu dețin și/sau nu au deținut o altă locuință în proprietate, un teren atribuit conform Legii 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală inclusiv casă de vacanță;
  7. Adeverință eliberată de unitatea angajatoare care să cuprindă venitul brut realizat anterior lunii în care se efectuează cererea de cumpărare, anterior lunii în care se materializează vânzarea pentru soț, soție și ceilalți membrii majori ai familiei, menționați în contract;
  8. Certificat de atestare fiscală emis de Primăria Municipiului Călărași – Taxe și Impozite din care să rezulte că nu deține bunuri imobile, pentru membrii majori trecuți în contractul de închiriere;
  9. Pentru persoanele care cumulează venituri sau care realizează venituri din profesii liberale, se va prezenta dovada pentru veniturile realizate, eliberată de către Administrația Finanțelor Publice;
  10. Certificat fiscal din care să rezulte că nu are datorii la bugetul local;

11. Sau alte acte după caz pe care titularul contractului le consideră necesare în dovedirea condițiilor de eligibilitate la vânzarea locuinței ANL;

După analizarea dosarului, titularul de contract va fi înștiințat în scris, pentru a i se comunica dacă este eligibil/neeligibil pentru a proceda la vânzarea către acesta a locuinței.


There is no ads to display, Please add some