La spital e groasă … Managerul Dan Romulus Şerban, angajat şi plătit ilegal

Please enter banners and links.

manager-spital-banii înapoi

 

Chiar dacă spitalul judeţean a fost declasificat de la gradul trei la gradul patru, nici managerul Dan Romulus Şerban şi nici un oficial din consiliul judeţean, în subordinea căruia se află, nu doresc să-şi asume responsabilitatea pentru acest lucru. Mai grav este că spitalul a avut un plan de conformare încă din 2011 şi, cu toate că trebuia să reprezinte o prioritate, nimeni nu a mişcat un deget. Managerul spitalului ridică din umeri şi spune că medicii nu vor să vină la Călăraşi din motive doar de el ştiute, lipsa cadrelor medicale fiind principalul motiv de declasificare. Astfel că, spitalul judeţean nu va mai putea avea toate liniile de gardă de până acum şi, în plus, de fapt în minus, vom pierde în jur de 2,8 miliarde lei vechi lunar, din 22 miliarde, conform directorului CAS, Gabriana Guţu. Aceste fapte au fost ascunse de autorităţile responsabile, care nu au comunicat nimic, şi a fost nevoia de intervenţia liderul PSD, Dan Cristodor pentru a anunţa public declasificarea spitalului. Marian Dinulescu, vicepreşedintele consiliului judeţean, cel care răspunde de spital, a dat din colţ în colţ în urmă cu o săptamână, fiind chestionat de jurnalişti, mulţumindu-se să se scuze :" dacă ştiam că mă întrebaţi de spital…." . Nici Răducu Filipescu nu a reacţionat imediat, ci la distanţă de vreo săptamână, declarând public că nu mai ştie ce să facă în cazul conducerii spitalului. Firma Tetraedru, tot cu actualul manager la butoane a eşuat, acum PFA Dan Romulus Şerbal a eşuat lamentabil. De fapt, este eşecul actualei administraţii din consiliul judeţean care, după preluarea spitalului, în loc să îmbunătăţească serviciile medicale, le-au declasificat. Nici nu avea cum să fie altfel dacă stăm şi parcurgem documentele în urma cărora actualul manager a preluat funcţia supremă la spital. La selecţia pentru ocuparea postului nu a existat nici măcar un criteriu de performanţă, atâta preţ s-a pus pe calitatea serviciilor medicale, ci doar preţul cel mai scăzut. Dacă scăzut poate însemna 200 milioane lei vechi pe lună cu cât este plătit "performerul" Dan Romulus Şerban. Dar haideţi să vedem cât de lagal a fost angajat actualul manager.

 

Cerere de ofertă la consiliul judeţean în loc de licitaţie sau concurs la consiliul de administraţie al spitalului

După eşecul firmei Tetraedru, care a manageriat spitalul tot prin intermediul lui Dan Romulus Şerban, şi după un interimat al Biancăi Vidaeff, Răducu Filipescu tot spunea prin conferinţele de presă ca îl va aduce înapoi pe Şerban, dar de data aceasta în calitate de persoană fizică. Dorinţa i-a fost ascultată de executanţii din consiliul judeţean, astfel că în planul de achiziţii al instituţiei, aprobat de administratorul judeţelui, Daniel Ştefan, apare contractarea de " servicii de management al unităţii sanitare-Spitalul Judeţean de Urgenţă Călăraşi", procedura aplicată fiind cerere de ofertă. Treaba merge ca unsă, astfel că în data de 10.02.2015 apare invitaţia de participare la procedură, iar în data de 10.03.2015 ne desfătăm cu anunţul de atribuire nr. 186489 în care ni se aduce la cunoştinţă că PFA Dan Romulus Şerban a fost declarat câştigător cu preţul cel mai scăzut(n.r. singurul criteriu de atribuire) suma plătită urmând să fie 480.000 RON, timp de doi ani. Numai că legea nu este în concordanţă cu modul de lucru al reprezentanţilor consiliului judeţean. Legea 95/2006, privind reforma în domeniul sănătăţii, este foarte clară şi prevede la art. 179:" (1) Consiliul de administraţie organizează concurs sau licitaţie publică, după caz, pentru selecţionarea managerului, respectiv a unei persoane juridice care să asigure managementul unităţii sanitare, potrivit normelor aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii sau, după caz, prin ordin al ministrului din ministerele cu reţea sanitară proprie şi, respectiv, prin act administrativ al primarului unităţii administrativ-teritoriale, al primarului general al municipiului Bucureşti/preşedintelui consiliului judeţean, al conducătorului universităţii de medicină şi farmacie, după caz".

Prin urmare, nu consiliul judeţean trebuia să organizeze selecţionarea managerului, ci consiliul de administraţie al spitalului, care tace mâlc şi în această privinţă şi în ceea ce priveşte declasificarea. Mai mult, consiliul de administraţie organizează concurs în cazul selectării unei persoane fizice şi licitaţie publică, nu cerere de ofertă, în cazul persoanelor juridice. Iar băieţii noştri au răstălmăcit ca să le iasă lor bine.

Ca să fie treaba şi mai clară cităm şi prevederile art. 186 :" (10) Atributiile principale ale consiliului de administratie sunt urmatoarele:…  b) organizeaza concurs pentru ocuparea functiei de manager in baza regulamentului aprobat prin ordin al ministrului sanatatii, al ministrului de resort sau, dupa caz, prin act administrativ al primarului localitatii, al primarului sectorului municipiului Bucuresti, al primarului general al municipiului Bucuresti sau al  presedintelui  Consiliului judetean, dupa caz". Se vede treaba că responsabilii din consiliul judeţean vor să dirijeze absolut tot ce mişcă şi să nu le scape nimic, chiar dacă nu este atribuţia lor.  Întrebaţi despre baza legală prin care a fost angajat actualul manager, următoarele persoane ne-au răspuns aşa: 1. Managerul ne-a trimis la consiliul judeţean. 2 Administratorul judeţului, Daniel Ştefan, ne-a trimis la secretarul judeţului. 3. Marian Dinulescu şi Răducu Filipescu ne-au răspuns că s-a procedat la o achiziţie publică. Primilor doi nu avem ce să le răspundem, iar următorilor doi le spunem aşa: achiziţie, achiziţie, dar legea spune clar cine trebuia să o facă.

PDA Şerban Romulus Dan trebuia exclus de la procedură

La selecţia managerului spitalului neregulile s-au ţinut lanţ, probabil pentru că se ştia dinainte cine trebuie să iasă. Deşi din toate documentele reiese că selecţia era făcută pentru o persoană juridică PFA-ul lui Şerban a fost acceptat. Din fişa de date reiese foarte clar că sunt acceptate doar persoanele juridice, contractul publicat pe SEAP se încheie între consiliul judeţean şi o persoană juridică şi, cu toate acestea, comisia condusă de Gabriel Dima nu exclude de la selecţie un PFA, care nu este persoană juridică, iar raportul procedurii nr.3246/04.03.2015 primeşte aprobarea administratorului judeţului, Daniel Ştefan. Mai mult, băieţii deştepţi din consiliul judeţean şi-au încălcat propriile regului. În data de 10.07.2012 apare HCJ nr. 86 care spune clar la art. 1 :" se aprobă asigurarea managementului de către o persoană juridică la Spitalul Judeţean de Urgenţă Călăraşi". Numai că băieţii noştri au modificat contractul publicat pe SEAP şi au trecut în loc de "persoană juridică", "persoană fizică autorizată", totul fiind legalizat de şefa juridicului, Maranda Pipoş.

Acum, dacă e să recapitulăm, selectarea managerului nu s-a făcut de cine trebuia, în loc să fie exclus de la procedură a fost favorizat un PFA şi, tot ca o opinie, a fost plătit nelegal şi trebuie să returneze lovelele. Despre aspectele penale, dacă există, alţii se pot pronunţa. Până atunci DSP Călăraşi, ca reprezentant în teritoriu al Ministerului Sănătăţii, nu are un punct de vedere în acest caz ? Noi credem că ar trebui să aibă.


There is no ads to display, Please add some

About The Author