ITM verifică angajații cu vârste cuprinse între 51-65 ani

Please enter banners and links.

În cadrul Campaniei Europene – „Locuri de muncă sănătoase pentru toate vârstele”, inspectorii de muncă din cadrul ITM Călăraşi au efectuat vizite de lucru la societăţile selectate din domeniile de activitate: sănătate, industria textilă, agricultură, industria metalurgică şi industria alimentară, în cadrul cărora, de comun acord cu conducerea unităţilor au fost identificate grupurile de lucrători vârstnici, cu vârste cuprinse între 51-65 ani, care au completat chestionare de evaluare privind condiţiile de muncă de la fiecare loc de muncă. Aceste chestionare au fost anonime.

În urma analizării chestionarele completate au fost efectuate vizite de inspecţie la unităţile selectate în vederea controlării modului cum sunt respectate cerinţele legale impuse la locurile de muncă.

Pentru neconformităţile constatate au fost dispuse măsuri de remediere, astfel încât să se realizeze un mediu de muncă sigur şi sănătos tuturor lucrătorilor, mai ales prin asigurarea unor condiţii de muncă sigure şi sănătoase şi prin promovarea unei culturi de prevenire a riscurilor profesionale.

Dintre măsurile dispuse menţionăm:

– luarea de măsuri pentru îmbunătăţirea condiţiilor de muncă la locurile de muncă unde nivelul noxelor este depăşit;

– efectuarea de determinări de noxe pentru iluminat;

– căile de ieşire în caz de urgenţă vor fi semnalizate în mod corespunzător;

– eliberarea spaţiului sălii de mese de toate materialele depozitate în acesta;

– luarea de măsuri pentru igienizarea vestiarului;

– marcarea şi semnalizarea zonelor cu acces limitat pentru lucrători.

La finalizarea campaniei, la nivelul ITM Călăraşi a fost întocmit un raport în care a fost prezentat impactul măsurilor dispuse de inspectorii de muncă în cadrul controalelor efectuate asupra persoanelor chestionate şi cum acest lucru a dus la îmbunătăţirea condiţiilor de muncă.


There is no ads to display, Please add some