Interpelare Dumitru Coarnă – Probleme de management în cadrul Liceului Tehnologic nr. 1 Borcea

Please enter banners and links.

Subiectul:Probleme de management în cadrul Liceului Tehnologic nr. 1 Borcea din județul Călărași. Absenteismul profesorilor generează absenteismul elevilor. Cadre didactice fără calificarea necesară și fără modul psihopedagogic. Educația în derivă.

Domnule Ministru,

Vă solicităm ca prin structurile din subordine să procedați la verificarea managementului Liceului Tehnologic nr. 1 Borcea din județul Călărași și la criteriile care stau la baza angajării de cadre didactice fără a deține calificarea necesară și fără modulul psihopedagogic. Management deficitar, lipsă de profesionalism, dezinteres total față de procesul de educare al tinerilor, sunt câteva dintre problemele cu care se confruntă Liceul Tehnologic nr. 1 Borcea din județul Călărași. Actul educațional oferit în școală are de suferit din cauza unor profesori, care lipsesc de la ore constant, își neglijează atribuțiile, generând un absenteism ridicat în rândul elevilor, un interes scăzut pentru studiu și care în plus nu dețin calificările necesare pentru a preda la liceu. Elevul fiind obișnuit că profesorul X care predă module diferite în mai multe zile, chiulește cu regularitate, nu mai vine la școală pentru o singură oră, ajungând să lipsească și de la alte discipline. Un grup de cadre didactice titulare, din cadrul Liceului Tehnologic nr.1 Borcea au semnalat cazul profesorului Șerban Alexandru, care a predat în liceu în anul școlar 2020-2021. Acesta a primit ore pentru mai multe module: Cultivarea cerealelor pentru boabe, Cultivarea de plante oleaginoase și Cultivarea de plante rădăcinoase, tuberculifere și furajere. Colegii revoltați susțin că profesorul avea obligația de a preda materia în trei zile consecutive și de a acoperi un interval de câteva ore, dar acesta nu a frecventat deloc cursurile în timpul anului școlar. Condica de prezență a profesorilor, numeroasele reclamații ale profesorilor și ale elevilor nemulțumiți, reprezintă dovezi în acest sens. Aceștia susțin că profesorul Șerban nu s-a prezentat deloc la școală, nici pe perioada cursurilor dar nici pe durata practicii, venind la liceu doar pentru a ridica salariul lunar. Șerban Alexandru a avut perioade de practică cu acești elevi, fie de-a lungul anului școlar, în perioada 19-23 octombrie 2020, un număr de 30 de ore de practică cu clasa a XII-a, în perioada 12-16 octombrie 2020, un număr de 30 de ore de practică cu clasa a XI-a, dar și în perioada 15-19 iunie 2012, un număr de 30 de ore de practică, când nu s-a prezentat deloc la școală. Cadrele didactice consideră că absența profesorului Șerban Alexandru a generat absenteismul în rândul elevilor și a dus la neglijarea celorlalte materii, aceștia nefiind interesați să mai participe la cursuri doar pentru o oră sau două pe zi. Profesorii diriginți, cunoscând această situație, au sesizat directorul în nenumărate rânduri, acțiunile acestora rămânând fără rezultat. De asemenea, o parte dintre profesorii care nu au elevi prezenți la ore, din cauza colegului chiulangiu, i-au prezentat directorului problema, însă sesizarea lor nu a primit răspuns. Angajații liceului mai susțin că în anul școlar 2021-2022 predau persoane care nu au o facultate de specialitate, nu au un modul psihopedagogic care să satisfacă necesitățile elevilor înscriși atât la liceu cât și la profesională, însă sunt încadrate cu norme întregi și primesc salarii pe măsură. Cu titlu de exemplu o indică pe secretara școlii, Rădoi Ioana, care a terminat Facultatea de Drept, este deja angajată cu normă întreagă de 8 ore pe zi, dar în același timp predă și ore de Limba Latină, Consiliere și Orientare, Logică și Argumentare, Educație Antreprenorială, fără a avea modulul psihopedagogic. Cadrele didactice l-au menționat și pe Dumitru Gelu, care predă module precum Cultivarea de plante rădăcinoase, tuberculifere și furajere și Creșterea animalelor, la fiecare modul având câte 6 ore de curs dar și multe ore de practică, însă nu are studii de specialitate și nici modulul psihopedagogic. Lista continuă cu doamna Dițiu Monica, care este încadrată ca profesor, cu 21 de ore în cadrul ciclului liceal și profesional la mai multe module, are studii universitare, dar nu deține și modulul psihopedagogic. Profesorii au reclamat în plus, că în cadrul liceului s-a desfășurat Concursul de ocupare a posturilor vacante, pentru anul școlar în curs, fără a se ține cont de respectarea Metodologiei în vigoare, conform Ordinului 5574/17.09.2020. În cadrul liceului studiază în prezent 500 de elevi, acest număr pentru anul următor fiind în scădere, din cauza cadrelor didactice care absentează nejustificat de la ore și a celor care nu dețin pregătirea necesară, situație care duce la scăderea încrederii în calitatea actului educațional și la o lipsă de interes pentru înscrierea la acest liceu. Raportat la chestiunile semnalate vă solicităm să faceți demersuri în vederea verificării managementului Liceului Tehnologic nr. 1 Borcea din județul Călărași și a criteriilor pe baza cărora mai mulți profesori predau materii diferite fără a avea calificarea necesară și modulul psihopedagogic și să clarificați următoarele aspecte: 1. Când veți dispune verificări în cadrul Liceului Tehnologic nr. 1 Borcea din județul Călărași? 2. Care sunt criteriile și dispozițiile legale în baza cărora profesori fără modulul psihopedagogic predau în cadrul liceului? 3. Care sunt criteriile pentru care profesori care nu dețin calificarea necesară, predau materii/module de specialitate în cadrul liceului? 4. Considerați politica conducerii liceului de a angaja cadre didactice fără a deține modulul psihopedagogic, în conformitate cu prevederile legale? 5. Desfășurarea Concursului de ocupare a posturilor vacante, pentru anul școlar în curs, s-a realizat cu respectarea Metodologiei în vigoare, conform Ordinului 5574/17.09.2020? 6. Ce măsuri veți dispune împotriva profesorilor care nu dețin calificările necesare pentru a preda la acest liceu și nu au modulul psihopedagogic? 7. Ce măsuri veți dispune pentru a asigura accesul elevilor la un învățământ de calitate și a diminua absenteismul în rândul acestora? Așteptăm să ne comunicați un răspuns la interpelare și măsurile luate în virtutea prerogativelor funcției pe care o dețineți.

Solicităm ca răspunsul să ne fie transmis în scris și oral. Cu stimă, Deputat PSD Dumitru Coarnă.


There is no ads to display, Please add some