În atenţia solicitanţilor de locuinţă socială din municipiul Călărași

Please enter banners and links.

 Având în vedere dispozițiile art. 21 din HOTĂRÂREA   nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr. 114/1996  și prevederile art. 42 și 43 din LEGEA  nr. 114/1996  – Legea locuinţei și prevederile  Hotărârii de Consiliul Local  nr. 110  din 30.07.2020, Anexa nr. 5,  privind actele justificative pentru obținerea  unei locuințe sociale, vă aducem la cunoștință faptul că aveți obligația de a vă completa/actualiza dosarele de locuință socială   până la data de 18 SEPTEMBRIE 2020.  Dosarele care nu vor fi completate/actualizate vor fi înscrise în categoria dosarelor incomplete și nu vor fi punctate.

Relații suplimentare puteți obține la Compartimentul de Fond locativ din cadrul Primăriei Municipiului Călărași sau la adresa de internet  https://primariacalarasi.ro/index.php/directiile-primariei/directia-juridica-si-administratie-locala/compartimentul-fond-locativ.        

PREȘEDINTE,

COMISIA DE ANALIZĂ ȘI REPARTIZARE  A CERERILOR  DE LOCUINȚE SOCIALE

Viorel IVANCIU

 


There is no ads to display, Please add some

About The Author