HOTĂRÂRE privind aprobarea depunerii proiectului ”Microbuze electrice pentru elevii județului Călărași”

Please enter banners and links.

HOTĂRÂRE

privind aprobarea depunerii proiectuluiMicrobuze electrice pentru elevii județului Călărași 

în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Pilonul VI. Politici pentru noua generație Componenta C15: Educație

 

Consiliul Județean Călărași, întrunit în ședința extraordinară din 07.06.2023,

Având în vedere:

– referatul de aprobare al Președintelui Consiliului Judeţean Călărași, înregistrat sub nr. 10303 din 06.06.2023;

– adresele de delegare ale Unităților Administrativ – Teritoriale prin care și-au exprimat acordul ca UAT Județul Călărași să depună proiectulMicrobuze electrice pentru elevii județului Călărași” finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență;

– prevederile Ghidului solicitantului ”Microbuze electrice pentru elevi” în cadrul Programului Național de Redresare și Reziliență, Investiția 10 – “Dezvoltarea rețelei de școli verzi și achiziționarea de microbuze verzi“ – Pilonul VI. Politici pentru noua generație Componenta C15: Educație, aprobat prin Ordinul de ministru nr. 4.269/18.05.2023;

– prevederile art. 35 alin. (1) şi (6) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

– prevederile art. 103 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

– prevederile art. 173 alin. (1) lit. c), d), e), alin. (4) lit. a), b), alin. (5) lit. a) şi alin. (7) lit. c), raportate la dispoziţiile art. 190 alin. (1) şi (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

       În temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă depunerea proiectului ”Microbuze electrice pentru elevii județului Călărași” in cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României, Componenta 15-Educație, în temeiul acordului de parteneriat prezentat în Anexa nr. 1, pentru unitățile administrativ-teritoriale eligibile conform Anexei nr. 13 a Ghidului solicitantului și care au solicitat participarea la depunerea proiectului, în ordinea punctajelor obținute prin analiza criteriilor de prioritizare prezentate în Anexa nr. 2.

Art. 2. Se aprobă cheltuielile eligibile și neeligibile legate de proiectul Microbuze electrice pentru elevii județului Călărași, conform Anexei nr. 3.

Art. 3. – Anexele nr. 1 – 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. UAT Județul Călărași, în calitate de solicitant eligibil, se angajează ca, la finalizarea perioadei de implementare a proiectului, să transfere dreptul de proprietate asupra bunurilor achiziționate UAT-urilor partenere, în calitate de beneficiari finali, cu scopul utilizării exclusive pentru transportul școlar al elevilor, în conformitate cu legislația în vigoare.

Art. 5. Direcţia Dezvoltare Regională şi Relaţii Externe, Direcţia Economică şi Direcţia Tehnică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Secretarul General al Județului, prin Compartimentul Cancelarie Consiliu și Editare Monitor Oficial, va comunica prezenta hotărâre cu caracter individual: Prefectului Județului Călărași, Președintelui Consiliului Județean Călărași, Direcţiei Dezvoltare Regională şi Relaţii Externe, Direcţiei Economice, Direcţiei Tehnice şi persoanelor juridice prevăzute în Anexa nr. 2.

 


There is no ads to display, Please add some

About The Author