Dumitru Coarnă, interpelare : Problema digitalizării liceelor din județul Călărași

Please enter banners and links.

Adresată: MINISTRULUI EDUCAȚIEI, domnul Sorin Mihai Cîmpeanu

De către: DEPUTAT PSD Călărași Dumitru Coarnă

Subiectul: Problema digitalizării liceelor din județul Călărași. Asigurarea dotării necesare cu calculatoare și videoproiectoare în Liceul Tehnologic Sandu Aldea din municipiul Călărași, Liceul Tehnologic nr.1 Borcea din localitatea Borcea și Liceul Tehnologic nr. 1 Fundulea din localitatea Fundulea.

Domnule Ministru,

Vă solicităm ca prin structurile din subordine să procedați la verificarea procesului de digitalizare și la dotarea corespunzătoare a următoarelor licee din județul Călărași: Liceul Tehnologic Sandu Aldea din municipiul Călărași, Liceul Tehnologic nr.1 Borcea și Liceul Tehnologic nr. 1 Fundulea.

Vă aducem la cunoștință faptul că liceele menționate întâmpină mari dificultăți în asigurarea accesului tuturor elevilor la un proces de predare eficient, fiind încălcat în acestă manieră dreptul la o educație de calitate.

Problemele cu care se confruntă liceele și pe care dorim să le aducem în atenția dumneavoastră se referă la faptul că:

-Nu toate clasele dispun de un calculator

-Majoritatea calculatoarelor existente în licee sunt vechi și nu au capacitatea de a fi updatate la noile tehnologii și sisteme de operare

-Nu există videoproiectoare montate în sălile de clasă, existând situații în care profesorul e nevoit să se deplaseze cu un videoproiector la fiecare clasă în care susține ora de curs

-Laboratorul de informatică al liceului Sandu Aldea din municipiul Călărași nu este dotat corespunzător, calculatoarele sunt insuficiente raportat la numărul de elevi dintr-o clasă, elevii fiind nevoiți să lucreze mai mulți la un calculator

Raportat la chestiunile semnalate vă solicităm să faceți demersuri în vederea demarării procesului de digitalizare a liceelor în discuție, sens în care dorim să aduceți clarificări cu privire la următoarele aspecte:

1. Când vor fi alocate fondurile necesare în vederea dotării corespunzătoare a Liceului Tehnologic Sandu Aldea din municipiul Călărași?

2. Când vor fi alocate fondurile necesare în vederea dotării corespunzătoare a Liceului Tehnologic nr. 1 din localitatea Borcea, județul Călărași?

3. Când vor fi alocate fondurile necesare în vederea dotării corespunzătoare a Liceului Tehnologic nr. 1 din localitatea Fundulea, județul Călărași?

4. Ce demersuri trebuie să întreprindă conducerea fiecărui liceu în vederea obținerii dotărilor necesare, pentru a asigura accesul elevilor la un învățământ de calitate?

Așteptăm să ne comunicați un răspuns la interpelare și măsurile luate în virtutea prerogativelor funcției pe care o dețineți.

Solicităm ca răspunsul să ne fie transmis în scris și oral.

Cu stimă,

Deputat PSD Dumitru Coarnă


There is no ads to display, Please add some