DISPOZIŢIEprivind convocarea Consiliului Local în şedinţă extraordinară 15.09.2022

Please enter banners and links.

DISPOZIŢIE

privind convocarea Consiliului Local în

şedinţă extraordinară

 

 Primarul Municipiului Călăraşi,

           În temeiul art. 133, alin. 2, 134, alin. 1, lit. a, alin. 3, lit. b şi art. 196, alin. 1, lit. b din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ:

DISPUNE:

         Articol unic: Consiliul Local al municipiului Călăraşi se convoacă în şedinţa extraordinară, joi, 15.09.2022, ora 12.00, care se va desfăşura în sala de şedinţe a Consiliului Local Călăraşi și prin mijloace electronice, respectiv aplicaţia whatsapp/SMS cu următoarea ordine de zi:

  1. Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei prin Compania Naţională de Investiţii ,,C.N.I.” S.A., a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii Proiect tip – Construire bază sportivă TIP 1, str. Aleea Dumbrava Minunată, nr. 4, municipiul Călăraşi, judeţul Călăraşi.
  2. Proiect de hotărâre privind impozitele și taxele locale pentru anul 2023.
  3. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 77/2022 privind aprobarea contractării şi garantării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 60.000.000 lei.
  4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Călărași pe anul 2022.

       Dulce Marius Grigore

 


There is no ads to display, Please add some