DISPOZIŢIE privind convocarea Consiliului Local în şedinţă ordinară

Please enter banners and links.

Primarul Municipiului Călăraşi,

              În temeiul art. 39, alin. 1 şi art. 68, alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia      publică locală, republicată:

DISPUNE:

            Articol unic: Consiliul Local al municipiului Călăraşi se convoacă în şedinţa ordinară,miercuri,30.01.2019, ora 16.30,în sala de şedinţe a Consiliului Local Călăraşi, cu următoarea ordine de zi:

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ,,Demolare Spaţiu Comercial (C1), Construire Spaţiu Comercial P+1”, situat în municipiul Călăraşi, strada Ştirbei Vodă, nr. 16-16 bis, număr cadastral 29320, carte funciară nr. 29320.
  2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Reţelei şcolare din municipiul Călăraşi pentru anul şcolar 2019-2020.
  3. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiectul cu titlul ,,Sistem de optimizare procese orientate către beneficiari în concordanţă cu SCAP în municipiul Călăraşi.
  4. Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în administrare către Direcţia de Asistenţă Socială Călăraşi a imobilului – Creşă (teren şi construcţie) cu sediul în municipiul Călăraşi, strada Muşeţelului, nr. 9, judeţul Călăraşi, aflat în domeniul public al UAT Călăraşi, şi a imobilului – Centrul Comunitar ,,Oborul Nou”, cu sediul în municipiul Călăraşi, strada Cernei, nr. 12-14, judeţul Călăraşi, aflat în domeniul privat al UAT Călăraşi.
  5. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea imobilului – teren în suprafaţă de 520 mp, situat în municipiul Călăraşi, strada Victoriei, nr. 1A, judeţul Călăraşi.
  6. – informare şi raport pe semestrul II al anului 2018 privind activitatea asistenţilor personali.

 

Primar,

Daniel Ştefan Drăgulin

 


There is no ads to display, Please add some