DISPOZIŢIE privind convocarea Consiliului Local în şedinţă ordinară

Please enter banners and links.

Primarul Municipiului Călăraşi,

           În temeiul art. 133, alin. 1 şi art. 196, alin. 1, lit. b din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ:

 

DISPUNE:

 

         Articol unic: Consiliul Local al municipiului Călăraşi se convoacă în şedinţa ordinară, joi, 28.03.2024, ora 16.30 în sala de şedinţe a Consiliului Local Călăraşi și prin mijloace electronice, respectiv aplicaţia whatsapp/SMS, cu următoarea ordine de zi:           

  1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 27/27.01.2022 privind aprobarea componenţei Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism din cadrul Primăriei municipiului Călăraşi.
  2. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii în două loturi a imobilului teren având numărul cadastral 34560, în suprafaţă de 1246 mp, situat în strada I.L. Caragiale, nr. 2B, municipiul Călăraşi, lotul 1 cu suprafaţa de 250 mp şi lotul 2 cu suprafaţa de 996 mp.
  3. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii în trei loturi a imobilului teren având numărul cadastral 35369, în suprafaţă de 752 mp, situat în cvartalul 65, parcela 18/2, Şoseaua Sloboziei, municipiul Călăraşi.
  4. Proiect de hotărâre privind iniţierea procedurilor pentru vânzarea unui imobil teren, proprietatea privată a municipiului Călăraşi, situat în strada Violonist Ion Voicu, nr. 1, în suprafaţă de 211 mp, carte funciară nr. 24273, în favoarea doamnei Căruţă Monica.
  5. Proiect de hotărâre privind acordarea avizului pentru efectuarea activităţilor specifice pentru prestatorul de servicii funerare – transport funerar DAJARA SOLUTION S.R.L.
  6. Proiect de hotărâre privind modificarea tarifelor aferente serviciului de salubrizare prestat în baza Contractului de delegare a gestiunii unei părţi a serviciului public de salubrizare a municipiului Călăraşi nr. 50742/23.12.2020, respectiv pentru activităţile Curăţenie căi publice – măturatul, spălatul, stropirea şi întreţinerea căilor publice şi Deszăpezire – curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei şi îngheţ.
  7. Proiect de hotărâre privind aprobarea exercitării dreptului de uz și servitute de către Rețele Electrice Dobrogea S.A. (fostă E-Distributie Dobrogea S.A.), prin DOMAREX 94 SRL asupra terenului în suprafață de 2,5 mp,  aflat în domeniul privat al U.A.T. Municipiul Călărași, identificat cu nr. cadastral 29953, înscris în cartea funciară 29953 și asupra terenului în suprafață de 125 mp, aflat în domeniul public al U.A.T. Municipiul Călărași, identificat cu nr. cadastral 28934, înscris în cartea funciară 28934,  necesar pentru amplasare linie electrică subterană, linie electrică aeriană și post de transformare aerian (PTA) în vederea alimentării cu energie electrică a obiectivului GARA FLUVIALĂ situată în municipiul Călărași, strada Eroilor Revoluției 22 decembrie 1989, tronson 1, județul Călărași.
  8. Proiect de hotărâre privind aprobarea exercitării dreptului de uz și servitute de către Rețele Electrice Dobrogea S.A. (fostă E-Distributie Dobrogea S.A.), prin DOMAREX 94 SRL asupra terenului în suprafață de 6,9 mp,  aflat în domeniul privat al U.A.T. Municipiul Călărași, identificat cu nr. cadastral 30862, înscris în cartea funciară 30862 și asupra terenului în suprafață de 250 mp, aflat în domeniul public al U.A.T. Municipiul Călărași, identificat cu nr. cadastral 28934, înscris în cartea funciară 28934,  necesar pentru amplasare linie electrică subterană și punct de conexiune rețele electrice în vederea alimentării cu energie electrică a obiectivului PORT TURISTIC DE AGREMENT situat în municipiul Călărași, Șoseaua Chiciului, nr.1, județul Călărași.
  9. Diverse.

Primar,

               Dulce Marius Grigore

 


There is no ads to display, Please add some

About The Author