DISPOZIŢIE privind convocarea Consiliului Local în şedinţă ordinară

Please enter banners and links.

Primarul Municipiului Călăraşi,

              În temeiul art. 133, alin. 1 şi art. 196, alin. 1, lit. b din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ:

DISPUNE:                                                                 

            Articol unic: Consiliul Local al municipiului Călăraşi se convoacă în şedinţa ordinară, luni, 27.11.2023, ora 16.30 în sala de şedinţe a Consiliului Local Călăraşi și prin mijloace electronice, respectiv aplicaţia whatsapp/SMS, cu următoarea ordine de zi:           

 1-61   Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării şi atribuirii în folosinţă gratuită a unui lot de teren situat în intravilanul municipiului Călăraşi cu destinaţia de construire locuinţă proprietate personală, conform prevederilor Legii nr. 15/2003 numitei/lui STAN MIHAELA. OPREA ŞTEFAN VALENTIN, PETCU ŞTEFAN. PENA GEORGETA. PĂTRUŢ MARIA ANTOANETA. NEDELCU VASILE. NECULA.ANDREEA DIANA, MUGEA FLORENTINA DANIELA. BAIARAM CRISTINA. MOLDOVAN ALEXANDRU. MOISE MIHAELA GEORGIANA. GIOLEA MARIUS DORINEL. GHEORGHE MARIAN. ZAHARIA ŞTEFAN ALEXANDRU. ZAMFIR BARBU CRISTIAN. STANCIU DIANA LOREDANA.  IUGA IONUŢ CRISTIAN. TULPAN DAN. TOMA IULIANA. ICHIMESCU CARMEN NICOLETA. ILIE (NAE) MARIA COSMINA. DANCIU RALUCA MARIA. COPĂCEANU COSMINA. CONSTANDACHE PETRU BOGDAN. ALIONTE SORIN IULIAN. STAN DANIELA GABRIELA. DUMITRU IONUŢ LUCIAN. DUMITRACHE RĂZVAN NICOLAE. DINU FLORENTINA ADRIANA. DINU ALEXANDRU ROBERT. CĂLIN GEORGIANA. BRANIŞTE EDUARD MARIUS. BOLDINOG GEORGIANA. VÂLCU CARMEN FLORENTINA.

VOICU DIANA CASIANA. ANGHEL DORIAN MARIAN. MARIN CRINA SIMONA.

BLEBEA ŞTEFAN MARIUS. PÂNZĂRUC ALIN. IONESCU FLORENTINA.

POSTOLIA COSMIN IONUŢ. IOSIF SANDRA MIHAELA. MEDELEANU ANDREI IULIAN. PETRACHE MIHAI GABRIEL. CEAFALĂU MARIAN CIPRIAN. POSTOLACHE MARIUS ALEXANDRU. TĂRĂBĂŞANU MĂDĂLINA FLORENTINA. ŞERB GEORGIAN IONUŢ. STAN CARINA ALEXANDRA. ŞERBAN MARIO ROBERT. RUJA PAULA MARIANA. RADU LILIANA ANDREEA. DUMITRU VALENTINA. ENE EMILIA CRISTINA. BĂRĂGĂU ALEXANDRA DANIELA. AMZARU ALINA GEORGIANA. ANDREI MĂDĂLIN ALEXANDRU.

BACIU MIHAELA RAMONA. BANCU FLORIN ADRIAN. IANCU DORU DOREL. VASILESCU MARINEL EUGEN.

62. Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 216/28.09.2023 privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii în municipiul Călărași.

63. Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei de priorităţi cuprinzând solicitanţii            îndreptăţiţi să primească în anul următor o locuinţă socială.

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de oportunitate privind concesionarea prin licitaţie publică a unui teren aparţinând domeniului privat al municipiului Călăraşi, situat în intravilanul municipiului Călăraşi, strada Munteniei (fostă General Constantin Pantazi), nr. 19B, în suprafaţă de 245 mp, număr cadastral 34598, cu destinaţia amenajare parcare.
 2. Proiect de hotărâre privind concesionarea prin licitaţie publică a unui teren aparţinând domeniului privat al municipiului Călăraşi, situat în intravilanul municipiului Călăraşi, strada Munteniei (fostă General Constantin Pantazi), în suprafaţă de 245 mp, cu număr cadastral 34598, cu destinaţia de amenajare parcare.
 3. Proiect de hotărâre privind iniţierea procedurilor pentru vânzarea unui imobil – teren, proprietatea privată a municipiului Călăraşi, situat în strada Preot Pârlea Alexandru, nr. 20, în suprafaţă de 399 mp, carte funciară nr. 23415, în favoarea doamnei Gheorghe Mădălina Nicoleta.
 4. Proiect de hotărâre privind trecerea din administrarea Consiliului Local al municipiului Călăraşi în administrarea Serviciului Public Pieţe Oboare Călăraşi, a construcţiilor C20, C21 şi C22 aparţinând domeniului public al UAT Călăraşi, identificate pe cartea funciară numărul 20527, situate în municipiul Călăraşi, Complex Bazar Big, strada Belşugului, nr. 2D2, judeţil Călăraşi.
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii în două loturi a imobilului teren având numărul cadastral 22783, cu suprafaţa de 3232 mp, situat în strada Varianta Nord, nr. 41, municipiul Călăraşi.
 6. Proiect de hotărâre pentru completarea poziţiei 122 din Anexa 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 49/29.03.2018 privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Călărași.
 7. Proiect de hotărâre pentru modificarea poziţiei 8 din Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 183/28.06.2022 privind bunurile a căror apartenenţă se atestă la domeniul privat al municipiului Călăraşi.
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în administrare Serviciului Public Centrale Termice și Administrare Fond Locativ, a imobilului (apartament) situat în Călărași,  strada București, nr. 139, bl. A38, tr. 2, et. 1, ap. 2, în suprafață totală de 100,7 mp și suprafață utilă de 89,3 mp, și a terenului în suprafață de 31,04 mp, reprezentând cota indiviză teren pentru imobilul situat în Călărași, strada București, nr. 139, Bl. A38, tr. 2 (actual sc. 2), et. 1, ap. 2.
 9. Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 3 din Hotărârea Consiliului Local nr. 136/27.08.2020 privind aprobarea Regulamentului de vânzare a locuințelor tip A.N.L., situate în municipiul Călărași, județul Călărași.
 10. Proiect de hotărâre privind utilizarea sumei de 1.190.000 lei din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul propriu al municipiului Călăraşi pe anul 2023.
 11. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al municipiului Călăraşi pe anul 2023.
 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnice la faza PT și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ,,REGENERAREA SPAȚIULUI URBAN ÎN CARTIERELE REZIDENȚIALE DIN MUNICIPIUL CĂLĂRAȘI”, componentă a proiectului ,,Sprijin la nivelul regiunii Sud Muntenia pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic și infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variante ocolitoare și/sau drumuri de legătură – 5D2” finanţat din POAT 2014-2020.
 13. Diverse.

There is no ads to display, Please add some