DISPOZIŢIE privind convocarea Consiliului Local în şedinţă ordinară

Please enter banners and links.

 

 Primarul Municipiului Călăraşi,

           În temeiul art. 133, alin. 1 şi art. 196, alin. 1, lit. b din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ:

 

DISPUNE:                                                   

         Articol unic: Consiliul Local al municipiului Călăraşi se convoacă în şedinţa ordinară, joi, 28.09.2023, ora 16.30 în sala de şedinţe a Consiliului Local Călăraşi și prin mijloace electronice, respectiv aplicaţia whatsapp/SMS, cu următoarea ordine de zi:           

 1. Proiect de hotărâre privind însuşirea/respingerea raportului consultării publicului, privind aprobarea şi avizarea Panului Urbanistic General şi a Regulamentului Local de Urbanism aferent precum şi însuşirea formei preliminare a P.U.G. – ului.
 2. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local Călăraşi în Consiliile de administraţie precum şi în Comisiile de evaluare şi asigurare a calităţii, ale unităţilor de învăţământ preuniversitar din municipiul Călăraşi.
 3. Proiect de hotărâre pentru  completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 178/17.12.2020 privind reorganizarea şi funcţionarea Administraţiei Cimitirelor Călăraşi.
 4. Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei 1 şi Anexei 2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 189/16.08.2023 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Serviciului Public Centrale Termice şi Administrare Fond Locativ Călăraşi.
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcţii şi de personal pentru Serviciul Public Comunitar Local pentru Evidenţa Persoanelor Călăraşi.
 6. Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de folosinţă asupra terenului atribuit pentru construire locuinţe proprietate personală, conform Legii nr. 15/2003.
 7. Proiect de hotărâre privind repartizarea unui număr de trei locuinţe sociale persoanelor aflate în lista de prioritate aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 318/2022.
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii în municipiul Călăraşi.
 9. Proiect de hotărâre privind iniţierea procedurilor pentru vânzarea unui imobil – teren proprietatea privată a municipiului Călăraşi, situat în strada Lucian Blaga, nr. 11, număr carte funciară 23815, cu suprafaţa de 285 mp, în favoarea doamnei Chirvasa Cristina Mihaela.
 10. Proiect de hotărâre privind iniţierea procedurilor pentru vânzarea unui imobil – teren proprietatea privată a municipiului Călăraşi, în suprafaţă de 400 mp, situat în strada Preot Pârlea Alexandru, nr. 7, lot 14, cvartal 65, parcela 18/2, către Chirea Elena – Camelia.
 11. Proiect de hotărâre pentru îndreptarea erorii materiale cuprinsă în Hotărârea Consiliului Local al municipiului Călăraşi nr. 196/31.08.2023 privind aprobarea dezlipirii în două loturi a imobilului teren având numărul cadastral, nr. 33844, carte funciară nr. 33844/ UAT Călărași, cu suprafața de 5369 mp, situat în strada Ciocârliei, nr. 19B, municipiul Călărași, precum și darea în administrare a lotului 2 rezultat în urma dezlipirii către Serviciul Public Piețe și Oboare Călărași.
 12. Diverse.

 


There is no ads to display, Please add some

About The Author