DISPOZIŢIE privind convocarea Consiliului Local în şedinţă ordinară

Please enter banners and links.

Primarul Municipiului Călăraşi,

           În temeiul art. 133, alin. 1 şi art. 196, alin. 1, lit. b din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ:

DISPUNE:                                                   

         Articol unic: Consiliul Local al municipiului Călăraşi se convoacă în şedinţa ordinară, miercuri, 27.07.2022, ora 16.30, în sala de şedinţe a Consiliului Local Călăraşi, cu următoarea ordine de zi:           

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea exercitării dreptului de uz și servitute de către E-Distribuție Dobrogea S.A, asupra unei suprafețe totale de 10 mp, teren proprietatea privată, în administrarea  UAT Municipiul Călărași, identificat cu nr. cadastral 23546, înscris în cartea funciară 23546, necesar pentru amplasarea unor cabluri subterane de medie și joasă tensiune și a unor casete stradale de distribuție.
 2. Proiect de hotărâre privind dezlipirea  unor imobile terenuri situate în municipiul Călărași, strada Cornișei, nr. 5.
 3. Proiect de hotărâre privind  inițierea procedurilor pentru  vânzarea unui imobil – teren, proprietatea privată a municipiului Călărași, teren în suprafață de 557 mp, situat în strada Preot Pârlea Alexandru nr. 12 –  lot 43 – tarla (cvartal) 65, parcela 18/2, către ICHIM MARIAN şi ICHIM MIHAELA.
 4. Proiect de hotărâre privind  inițierea procedurilor pentru vânzarea  unui imobil – teren proprietatea privată a municipiului Călărași, situat în strada Preot Ionescu Alexandru, nr. 16, lot 51, număr carte funciară 23427, tarla 65, parcela 18/2, cu suprafața de 400 mp, în favoarea doamnei Buterez Ioana Andreea.
 5. Proiect de hotărâre privind vânzarea unui imobil – teren, proprietatea privată a municipiului Călărași, situat în strada Romană, nr. 24,  număr carte funciară 24135, cu suprafața de 420 mp, în favoarea domnului Mihalache Petre.
 6. Proiect de hotărâre privind vânzarea unui imobil – teren, proprietatea privată a municipiului Călărași, situat în strada Aleea Măgureni, nr. 9, în suprafață de 358 mp din acte, din măsurători  330 mp,  carte funciară nr. 22565,  în favoarea doamnei Luță Sanda.
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în administrare gratuită Direcției Poliția Locală a municipiului Călărași, a imobilului situat în municipiul Călărași, strada Sloboziei nr. 11A.
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru ,,SCHIMBARE DE DESTINAȚIE ÎN COMPLEX COMERCIAL, EXTINDERE, RECONFIGURARE FUNCȚIONAL-VOLUMETRICĂ CORP C1+ LUCRĂRI ȘI AMENAJĂRI CONEXE’’ în municipiul Călărași, strada Ing. Știrbei Vodă nr. 16-16Bis, având  nr. cadastral 25553/C.F. 25553.
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea  Planului Urbanistic Zonal pentru „PROMOVARE PUZ CONSTRUIRE HALĂ S+P+1 ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN“, situat în municipiul Călărași, strada Prelungirea Sloboziei nr. 1B.
 10. Proiect de hotărâre privind  aprobarea studiului de oportunitate privind concesionarea prin licitație publică a unui imobil-teren aparținând domeniului privat al municipiului Călărași, situat în intravilanul municipiului Călărași, Ansamblul Rezidențial Știrbei Vodă în suprafaţă de  431 mp, cu număr cadastral 23425, în vederea edificării unei locuințe.
 11. Proiect de hotărâre privind concesionarea prin licitație publică a unui  imobil-teren aparținând domeniului privat al municipiului Călărași, situat în intravilanul municipiului Călărași, Ansamblul Rezidențial Știrbei Vodă în suprafaţă de  431 mp, cu număr cadastral 23425, în vederea edificării unei locuințe.
 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de oportunitate pentru concesionarea prin licitație publică a unor  imobile – terenuri,  aparținând domeniului privat al municipiului Călărași, situate în intravilanul municipiului  Călărași, strada Aviator Adrian Săvulescu, în vederea edificării unor locuințe.
 13. Proiect de hotărâre privind concesionarea prin licitație publică a unor  imobile – terenuri,  aparținând domeniului privat al municipiului Călărași, situate în intravilanul municipiului  Călărași, strada Aviator Adrian Săvulescu (Ansamblul Rezidențial Știrbei – Vodă), în vederea edificării unor locuințe.
 14. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local Călăraşi pe perioada 01.08.2022 – 31.10.2022.

Primar,

               Dulce Marius Grigore

 


There is no ads to display, Please add some

About The Author