DISPOZIŢIE privind convocarea Consiliului Local în şedinţă ordinară

Please enter banners and links.

 Primarul Municipiului Călăraşi,

              În temeiul art. 133, alin. 1 şi art. 196, alin. 1, lit. b din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ:

DISPUNE:

          Articol unic: Consiliul Local al municipiului Călăraşi se convoacă în şedinţa ordinară, miercuri, 15.12.2021, ora 16.30, în sala de şedinţe a Consiliului Local Călăraşi, cu următoarea ordine de zi:          

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea reţelei şcolare din Municipiul Călăraşi pentru anul 2022-2023.
 2. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Protocolului de Colaborare între Serviciul Public pentru Gestionarea Câinilor fără Stăpân Călăraşi, Consiliul Judeţean Călăraşi şi Complexul de Agrement Dumbrava Călăraşi privind gestionarea animalelor aflate în situaţie de pericol pe teritoriul administrativ al judeţului Călăraşi precum şi tarifele practicate în desfăşurarea activităţilor specifice.
 3. Proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere al persoanelor vârstnice ,,Sfântul Antim Ivireanul" Călăraşi.
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor speciale prestări servicii funerare către populaţie, aferente Administraţiei Cimitirelor Călăraşi.
 5. Proiect de hotărâre privind vânzarea, cu drept de preemţiune, a unui imobil – teren proprietatea privată a municipiului Călăraşi, situat în strada Dan Mateescu, nr. 39, număr carte funciară 23280, lot 24, tarlaua 65, parcela 14/2, în suprafaţă de 294 mp, în favoarea domnului Ion Claudiu Cristinel.
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de oportunitate privind concesionarea prin licitaţie publică a unui imobil teren aparţinând domeniului privat al municipiului Călăraşi, situat în intravilanul municipiului Călăraşi, strada Miron Costin, nr. 15, în suprafaţa de 8000 mp, carte funciară nr. 32935, cu destinaţia zonă locuinţe şi funcţiuni complementare.
 7. Proiect de hotărâre privind concesionarea prin licitaţie publică a unui imobil teren în suprafaţă de 8000 mp, situat în intravilanul municipiului Călăraşi, strada Miron Costin, nr. 15, carte funciară nr. 32935, cu destinaţia zonă locuinţe şi funcţiuni complementare.
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de oportunitate privind concesionarea prin licitaţie publică a unui imobil teren aparţinând domeniului privat al municipiului Călăraşi, situat în intravilanul municipiului Călăraşi, strada Varianta Nord, nr. 17, în suprafaţa de 3000 mp, număr cadastral 26670, cu destinaţia suprafeţe pentru parcare auto.
 9. Proiect de hotărâre privind concesionarea prin licitaţie publică a unui imobil teren în suprafaţă de 3000 mp, situat în intravilanul municipiului Călăraşi, strada Varianta Nord, nr. 17, aparţinând domeniului privat al municipiului Călăraşi, conform cărţii funciare nr. 26670, cu destinaţia suprafeţe pentru parcare auto.
 10. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea în două loturi a imobilului teren având numărul cadastral 30990, cu suprafaţa de 45658 mp, situat în Călăraşi, strada Aleea Dumbrava Minunată, nr. 4, aparţinând domeniului privat al UAT municipiul Călăraşi.
 11. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea în două loturi a imobilului teren arabil intravilan în suprafaţă de 458 mp, având numărul cadastral 23272, aparţinând domeniului privat al municipiului Călăraşi, cvartal 65, parcela 14/2, lot 16, situat în municipiul Călăraşi.
 12. Proiect de hotărâre pentru completarea H.C.L. nr. 86/25.05.2006 privind delimitarea zonelor aparţinând intravilanului şi extravilanului municipiului Călăraşi, în vederea stabilirii cuantumului impozitului pe clădiri şi terenuri.
 13. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al municipiului Călărași și administrarea Consiliului Local al municipiului Călărași în domeniul public al județului Călărași și în administrarea Consiliului Județean Călărași a suprafeței de 1414 mp teren situat în Bulevardul 1 Mai, Tronson 4, identificat cu Cartea Funciară 33609/UAT Călărași și Număr Cadastral 33609, în vederea amenajării unei parcări.
 14. Proiect de hotărâre privind dezlipirea în şase loturi a imobilului teren arabil intravilan în suprafaţă de 2260 mp, având numărul cadastral 33749, aparţinând domeniului privat al municipiului Călăraşi, cvartal 65, parcela 18/2, situat în Şoseaua Sloboziei din municipiul Călăraşi.
 15. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 106/25.07.20217 privind stabilirea salariilor pentru funcțiile publice și contractuale din cadrul Aparatului de specialitate al primarului și din cadrul serviciilor publice din subordinea Consiliului local Călărași.
 16. Diverse.

 


There is no ads to display, Please add some

About The Author