DISPOZIŢIE privind convocarea Consiliului Local în şedinţă ordinară

Please enter banners and links.

 

 Primarul Municipiului Călăraşi,

           În temeiul art. 133, alin. 1 şi art. 196, alin. 1, lit. b din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ:

DISPUNE:

 

          Articol unic: Consiliul Local al municipiului Călăraşi se convoacă în şedinţa ordinară, joi, 28.05.2020, ora 16.30, cu următoarea ordine de zi:

 1. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea imobilului – Lac Hidrobiciclete, din zona Lacului Jirlău, în suprafaţă de 31513 mp, având numărul cadastral CF 28267, aparţinând domeniului privat al municipiului Călăraşi, imobil situat în intravilanul municipiului Călăraşi, judeţul Călăraşi.
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea exercitării dreptului de uz şi servitute de către S.C. E-Distribuţie Dobrogea S.A. asupra unui teren în suprafaţă de 40 mp, aparţinând domeniului public, situat în intravilanul municipiului Călăraşi, zona Aleea Dumbrava Minunată, în incinta Grădinii Zoologice, pentru amplasarea unui post de transformare în anvelopă de beton (P.T.A.B.), proiectat în lucrarea ,,Extindere reţea electrică zonaAleea Dumbrava Minunată în municipiul Călăraşi, judeţul Călăraşi”.
 3. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 29/18.02.2020 privind aprobarea proiectului cu titlul „Promovarea utilizării mijloacelor alternative de mobilitate și a intermodalității în municipiul Călărași prin amenajarea unei rețele de piste de biciclete” finanțat din Programul Operaţional Regional (POR) 2014-2020.
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului cu titlul ,,Modernizarea, reabilitarea şi echiparea Liceului Danubius, Călăraşi”.
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului cu titlul ,,Modernizarea, reabilitarea şi echiparea Colegiului Agricol Sandu Aldea, Călăraşi”.
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului cu titlul ,,Regenerarea spaţiului urban din municipiul Călăraşi prin amenajarea spaţiilor verzi din zona de vest şi a spaţiului verde din zona de locuit NAVROM”.
 7. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 37/20.03.2019 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția în cadrul proiectului cu titlul „Regenerarea spațiului urban din municipiul Călărași prin amenajarea spațiilor verzi din zona de vest și a spațiului verde din zona de locuit Navrom”.
 8. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 38/20.03.2019 privind aprobarea documentației tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția in cadrul proiectului cu titlul „Reabilitare infrastructură educaţională pentru învăţământ antepreşcolar şi preşcolar – Grădiniţa cu program prelungit nr. 4 Step by step Călăraşi”.
 9. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 39/20.03.2019 privind aprobarea documentației tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția în cadrul proiectului cu titlul „Modernizarea, reabilitarea şi echiparea Colegiului Agricol Sandu Aldea Călăraşi”.
 10. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 40/20.03.2019 privind aprobarea documentației tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția în cadrul proiectului cu titlul „Modernizarea, reabilitarea şi echiparea Liceului Danubius Călăraşi”.
 11. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 73/30.04.2020 privind aprobareaproiectului cu titlul „Reabilitare infrastructură educaţională pentru învăţământ antepreşcolar şi preşcolar – Grădiniţa cu program prelungit nr. 4 Step by step Călăraşi”.
 12. Proiect de hotărâre privind execuţia bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al municipiului Călăraşi la data de 31.12.2019.
 13. Proiect de hotărâre privind execuţia bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al municipiului Călăraşi la data de 31.03.2020.
 14. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a taxelor speciale, pe anul 2021.

    15. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 41/20.03.2019 privind aprobarea documentației tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția în cadrul proiectului cu titlul „Dezvoltarea infrastructurii educaţionale antepreşcolară şi preşcolară din municipiul Călăraşi – Creşa săptămânală”.

    16. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 72/30.04.2020 privind aprobarea proiectului cu titlul „Dezvoltarea infrastructurii educaţionale antepreşcolară şi preşcolară din municipiul Călăraşi – Creşa săptămânală”.

Diverse.

                                            Primar,

Daniel Ştefan Drăgulin

 


There is no ads to display, Please add some

About The Author