DISPOZIŢIE privind convocarea Consiliului Local în şedinţă ordinară

Decebal Mihalache 1:18 pm - 18 iulie, 2019 Comentariile sunt închise pentru DISPOZIŢIE privind convocarea Consiliului Local în şedinţă ordinară
DISPOZIŢIE privind convocarea Consiliului Local în şedinţă ordinară

Primarul Municipiului Călăraşi,

           În temeiul art. 133, alin. 1 şi art. 196, alin. 1, lit. b din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ:

 

DISPUNE:

 

          Articol unic: Consiliul Local al municipiului Călăraşi se convoacă în şedinţa ordinară,joi,18.07.2019, ora 16.30,în sala de şedinţe a Consiliului Local Călăraşi, cu următoarea ordine de zi:

 

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru ,,Dezmembrare teren pentru locuinţe şi funcţiuni complementare”, situatînmunicipiulCălăraşi, străzileVasileCulică, Lucian BlagaşiMiricăVişinescu, numerelecadastrale 25660, 25662, 25663, 25664, 25665 şi25666.
  2. Proiect de hotărâre privind aprobarea stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol pentru anul 2019 şi stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activităţi.
  3. Proiect de hotărâre privind revocarea unor Hotărâri ale Consiliului Local Călăraşi.
  4. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale Serviciului Public Centrale Termice şi Administrare Fond Locativ Călăraşi.

Diverse.

                                            Primar,

Daniel Ştefan Drăgulin

 

Comentariile sunt inchise.