DISPOZIŢIE privind convocarea Consiliului Local în şedinţă extraordinară de îndată

Please enter banners and links.

Primarul Municipiului Călăraşi,

           În temeiul art. 39, alin. 2, 4 şi art. 68, alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;

           Având în vedere:

– adresele înaintate de către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară “ECOMANAGEMENT SALUBRIS”  în vederea convocării în cel mai scurt timp a ședinței AGA ECOMANAGEMENT SALUBRIS;

– comunicatul emis de DGP POPAM privind lansarea apelului de proiecte finanţabile în cadrul Măsurii 2.1 – Promovarea şi valorificarea produselor şi activităţilor specifice zonei, cu durata de depunere până la 21 iunie ora 16,00;

– clarificarea nr. 10915/08.06.2018 primită din partea Biroului Regional de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria, cu privire la precontractarea proiectului „Managementul comun al riscului pentru reacții eficiente ale autorităților locale în situații de urgență”;

  

DISPUNE:

 

          Articol unic: Consiliul Local al municipiului Călăraşi se convoacă în şedinţa extraordinară, convocată de îndată, marţi, 19.06.2018, ora 16.30, în sala de şedinţe a Consiliului Local Călăraşi, cu următoarea ordine de zi:

 

 

  1. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special domnului Gheorghe Marian în vederea exercitării atribuţiilor municipiului Călăraşi în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ,,ECOMANAGEMENT SALUBRIS”.
  2. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai documentaţiei tehnice la stadiul DALI întocmită pentru proiectul cu titlul „Promovarea incluziunii sociale prin înființarea unui Club al pescarilor dunăreni din municipiul Călărași” finanţat din Programul Operaţional de Pescuit şi Afaceri Maritime POPAM 2014-2020, Prioritatea Uniunii Europene 4 – Creșterea gradului de ocupare a forței de muncă și sporirea coeziunii teritoriale.
  3. Proiect de hotărâre privind aprobarea şi  finanţarea proiectului cu titlul „Promovarea incluziunii sociale prin înființarea unui Club al pescarilor dunăreni din municipiul Călărași” finanţat din Programul Operaţional de Pescuit şi Afaceri Maritime POPAM 2014-2020, Prioritatea Uniunii Europene 4 – Creșterea gradului de ocupare a forței de muncă și sporirea coeziunii teritoriale.
  4. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Călărași nr. 85 din 26.04.2018 privind modificarea art. 3 al Hotărârii Consiliului Local Călăraşi nr. 64 din 19.04.32018 privind aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiectul cu titlul „Managementul comun al riscului pentru reacţii eficiente ale autorităţilor locale în situaţii de urgenţă („Joint risk management for efficient reactions of the local authorities in the emergency situations”).

 

 

Primar,

            Drăgulin Daniel Ştefan

 

Nr. 1006                                                                            Vizat pentru legalitate,

Emisă la Călăraşi                                                              Secretarul municipiului,

Astăzi, 19.06.2018                                                             Cs. jr. Sârbu Mărgărit    


There is no ads to display, Please add some