DISPOZIŢIE privind convocarea Consiliului Local în şedinţă extraordinară

Please enter banners and links.

Primarul Municipiului Călăraşi,

           În temeiul art. 39, alin. 2 şi art. 68, alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;

DISPUNE:

          Articol unic: Consiliul Local al municipiului Călăraşi se convoacă în şedinţa extraordinară, miercuri, 20.03.2019, ora 16.30,în sala de şedinţe a Consiliului Local Călăraşi, cu următoarea ordine de zi:

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Oportunitate întocmit pentru proiectul cu titlul ,,Sporirea gradului de mobilitate al populaţiei prin introducerea unui sistem integrat de mobilitate urbană alternativă, cu staţii inteligente automatizate de biciclete în municipiul Călăraşi”, finanţat din Programul Operaţional Regional POR 2014-2020, Axa Prioritară 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiţii 4e – Promovarea unor strategii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilităţii urbane multimodale durabile şi a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare, Obiectiv specific 4.1 – Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reşedinţă de judeţ prin investiţii bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă.
  2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Oportunitate întocmit pentru proiectul cu titlul ,,Creşterea atractivităţii, siguranţei şi eficienţei transportului public în municipiul Călăraşi prin modernizarea acestui mod de transport”, finanţat din ProgramulOperaţional Regional (POR) 201-2020, AxaPrioritară 4 – Sprijinireadezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiţii 4e – Promovarea unor strategii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilităţii urbane multimodale durabile şi a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare, Obiectiv specific 4.1 – Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reşedinţă de judeţ prin investiţii bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă.
  3. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici pentru investiţia în cadrul proiectului cu titlul ,,Regenerarea spaţiului urban din Municipiul Călăraşi prin amenajarea spaţiilor verzi din zona de vest şi a spaţiului verde din zona de locuit Navrom”.
  4. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici pentru investiţia în cadrul proiectului cu titlul ,,Reabilitarea infrastructurii educaţională pentru învăţământ antepreşcolar şi preşcolar – Grădiniţa cu program prelungit nr. 4 ,,Step by step Călăraşi”.
  5. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici pentru investiţia în cadrul proiectului cu titlul ,,Modernizarea, reabilitarea şi echiparea Colegiului Agricol Sandu Aldea”.
  6. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici pentru investiţia în cadrul proiectului cu titlul ,,Modernizarea, reabilitarea şi echiparea Liceului Danubius Călăraşi”.
  7. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici pentru investiţia în cadrul proiectului cu titlul ,,Dezvoltarea infrastructurii educaţionale antepreşcolară şi preşcolară din municipiul Călăraşi – Creşa săptămânală”.
  8. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 233/19.12.2018 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul cu titlul ,,Reducerea emisiilor de CO2 în zona urbană prin constituirea unui terminal intermodal de transport în zona de vest (Siderca) a municipiului Călărași.

Primar,

            Drăgulin Daniel Ştefan

 


There is no ads to display, Please add some