DISPOZIŢIE privind convocarea Consiliului Local în şedinţă extraordinară

foto primarie

Please enter banners and links.

 Primarul Municipiului Călăraşi,

           În temeiul art. 133, alin. 2, 134, alin. 1, lit. a, alin. 3, lit. b şi art. 196, alin. 1, lit. b din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ:

DISPUNE:

         Articol unic: Consiliul Local al municipiului Călăraşi se convoacă în şedinţa extraordinară, marți, 06.09.2022, ora 12.00, care se va desfăşura în sala de şedinţe a Consiliului Local Călăraşi și prin mijloace electronice, respectiv aplicaţia whatsapp/SMS cu următoarea ordine de zi:

  1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 130 din 21.04.2022 privind aprobarea depunerii proiectului cu titlul: “Renovare integrată a clădirilor rezidenţiale multifamiliale – Blocul A13 Călăraşi”.
  2. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici  ai documentației  ,,Proiect tehnic  pentru proiectul cu titlul  „Realizare și modernizare în P.T. – sediul Politiei Locale”.

       Dulce Marius Grigore


There is no ads to display, Please add some