DISPOZIŢIE privind convocarea Consiliului Județean în data de 28.02.2024

Please enter banners and links.

1. Proiect de hotarare privind aprobarea costului mediu lunar de intretinere, a contributiei lunare de intretinere in sarcina beneficiarilor serviciilor asigurate de catre Centrul de Asistenta Medico – Sociala Călărasi, pe anul 2024;

          2. Proiect hotărâre privind repartizarea unei sume de la bugetul de stat, din sume defalcate din taxa pe valoare adăugată repartizate pe județe, către bugetul local al comunei Fundeni, necesară implementării Programului pentru școli al României, pentru perioada anului școlar 2023-2024;

          3. Proiect de hotarare privind neexercitarea dreptului de preempțiune pentru cumpărarea unui imobil situat în Municipiul Călărași, strada București, nr. 219, Judeţul Călăraşi;

          4. Proiect de hotarare privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții „Modernizarea si reabilitarea drumului județean DJ 211D tronson Cuza Voda-Stefan Voda-DN21, județul Calarasi”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”;

          5. Proiect hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare între Județul Călărași, prin Consiliul Județean Călărași și Asociația Act for Tomorrow;

          6. Proiect hotărâre privind modificarea Statului de funcții al Spitalului Județean de Urgență “Dr. Pompei Samarian” Călărași;

          7. Proiect hotărâre privind modificarea Statului de funcții al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului;

          8. Proiect hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 1 a Hotărârii nr. 251/2023 privind aprobarea Organigramei, a Statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Centrul Județean de Cultură și Creație Călărași;

          9. Proiect hotărâre pentru desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Călăraşi în Comisia judeţeană privind incluziunea socială;

        10. Proiect pentru modificarea Hotărârii nr.85/2022 privind aprobarea cofinantarii investitiilor din ”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată pentru aria de operare a Operatorului Regional în județele Călărași și Ialomița, în perioada 2014-2020”, aferente Consiliului Judetean Călărași. (peste ordinea de zi)

 

 


There is no ads to display, Please add some

About The Author