DISPOZIŢIE privind convocarea Consiliului Judeţean Călăraşi în şedinţă ordinară

Please enter banners and links.

Preşedintele Consiliului Judeţean Călăraşi, 

Având în vedere: 

– prevederile art. 94 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

– prevederile art. 104 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) lit. a) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 106 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

DISPUNE:

                         Articol unic: Se convoacă Consiliul Judeţean Călăraşi în şedinţă ordinară, la data de 31 Ianuarie 2017, ora 1200, în sala de şedinţe a acestuia din municipiul Călăraşi, str. 1 Decembrie 1918, nr.1, cu următoare:

 1.Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier județean al doamnei Paţurcă Roxana–Natalia

 2.Proiect de hotărâre privind validarea unui mandat de consilier judeţean

 3.Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii nr. 82/2016 privind organizarea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate 

 4.Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării de transmitere a unui imobil, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Afacerilor Interne și administrarea temporară a Consiliului Județean Călărași în administrarea Consiliului Județean Călărași

 5.Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării imobilului cu nr. Cadastral 29652 aflat în domeniul public al județului Călărași

 6.Proiect de hotărâre privind emiterea unei licențe de traseu Societății DINAMIC JOB S.R.L. în vederea efectuării transportului public județean de persoane prin curse regulate special

 7.Proiect de hotărâre privind emiterea unei licențe de traseu Societății VASILE TRANS S.R.L. în vederea efectuării transportului public județean de persoane prin curse regulate special

 8.Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării numărului de posturi pentru personalul neclerical angajat în unele unități de cult

 9.Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Călărași

 10.Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcţii al aparatului de specialitate al Bibliotecii Județene ”Alexandru Odobescu” Călărași

 11.Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcții al Spitalului de Pneumoftiziologie Călărași

 12.Proiect de hotărâre privind stabilirea salariului Directorului Executiv al Direcției Comunitare de Evidenţă a Persoanelor a Județului Călărași

 13. Diverse

 

                                  PREŞEDINTE,                  AVIZEAZĂ, 

                                ec. Vasile ILIUȚĂ                                                 SECRETARUL JUDEȚULUI,

                      Dumitru TUDONE

Nr. 25

Emisă la Călăraşi 

Astăzi, 25.01.2017


There is no ads to display, Please add some