DISPOZIŢIE privind convocarea Consiliului Judeţean Călăraşi în şedinţa ordinară din data de 31.01.2024

Please enter banners and links.

Preşedintele Consiliului Judeţean Călăraşi,   

      Având în vedere:

– proiectul ordinii de zi, întocmit de Secretarul General al Judeţului Călăraşi, înregistrat sub nr. 1441/25.01.2024;

– prevederile art. 134 alin. (1), lit. a), (3) lit. a), (5), art. 135 alin. (1) – (3), art. 136 alin. (3), (8), (9), (10) raportate la dispoziţiile art. 182 alin. (4), art. 178 alin. (1), art. 179 alin. (1), (2) lit. a), art. 191 alin. (1) lit. b), (3) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

         În temeiul art. 179 alin (1) și (2) lit. (a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

                                                         DISPUNE:

             Art. 1. Se convoacă Consiliul Judeţean Călăraşi în şedinţă ordinară, la data de 31 Ianuarie 2024, ora 900, în sala de şedinţe ”Mihai Arbagic” din municipiul Călărași, str. 1 Decembrie 1918, nr. 1, cu următorul proiect al ordinii de zi:

1.Proiect de hotărâre privind repartizarea sumelor din fondul constituit la dispoziția Consiliului Județean Călărași, in procent de 6%, din impozitul pe venit estimat a fi incasat la nivelul Judetului Calarasi, pe unitati administrativ–teritoriale, pe anul 2024 si estimarile pentru anii 2025-2027.

2.Proiect de hotărâre privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata destinate finanţării cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale, pe anul 2024 si estimarile pentru anii 2025-2027.

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii construcției C1 cu nr. cadastral 23282, înscrisă în Cartea Funciară nr. 23282 a UAT Ciocănești, în domeniul privat al judeţului Călăraşi.

4.Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preempțiune pentru cumpărarea unui imobil situat în municipiul Călărași, b-dul Gării, nr.4, judeţul Călăraşi,

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii construcției C1 din cadrul imobilului cu nr. cadastral 31094, înscris în Cartea Funciară nr. 31094 a UAT Călărași, în domeniul privat al judeţului Călăraşi.

6.Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico – economici și a    devizului general – faza P.T. pentru obiectivul de investiții Renovare integrată clădire ”Muzeul Dunării de Jos Călărași”.

7.Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ”Modernizarea şi reabilitarea drumurilor judeţene DJ201B tronson DN31 – Ulmeni – Lunca (Ostrovu) – Frăsinet km 49+730 – km 81+290, DJ305 tronson Lunca (Ostrovu) – Lehliu Sat – Săpunari km 0+000 – km 33+529, DJ 313 tronson Săpunari – limită judeţ Ialomiţa km 28+70- km 30+500 și DJ 309 – tronson Bogata – DJ 307A – Al. Odobescu – N. Balcescu –Zimbru (DJ 304) – Faurei – Danesti (DJ 303) – Nucetu (DN3)” și a cheltuielilor legate de acesta, precum și a Acordului cu unitățile administrativ- teritoriale partenere.

8.Proiect de hotărâre privind aprobarea declanșării procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes județean ” Modernizarea şi reabilitarea drumurilor judeţene DJ201B tronson DN31 – Ulmeni – Lunca (Ostrovu) – Frăsinet km 49+730 – km 81+290, DJ305 tronson Lunca (Ostrovu) – Lehliu Sat – Săpunari km 0+000 – km 33+529, DJ 313 tronson Săpunari – limită judeţ Ialomiţa km 28+700 – km 30+500 și DJ 309 – tronson Bogata – DJ 307A – Al. Odobescu – N. Balcescu – Zimbru (DJ 304) – Faurei – Danesti (DJ 303) – Nucetu (DN3)”.

9.Proiect de hotărâre  privind modificarea Statului de funcţii al Centrului Județean de Cultură și Creație Călăraşi.

10.Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Serviciului Social ”Rețea de asistenți maternali profesioniști” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Călăraşi.

11.Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Serviciului Social „Rețea de persoane/familii de plasament” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Călăraşi.

12.Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Statului de funcții al Spitalului al Spitalului Judeţean de Urgenţă “Dr. POMPEI  SAMARIAN“ Călăraşi.

13.Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Statului de funcții al Spitalului de Psihiatrie Săpunari.

14.Diverse.

 

               PREŞEDINTE,                                              CONTRASEMNEAZĂ,

             ec. Vasile ILIUȚĂ                            SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI,

                                                                                    Aurel PARASCHIV

 

 


There is no ads to display, Please add some

About The Author