DISPOZIŢIE privind convocarea Consiliului Judeţean Călăraşi în şedinţa ordinară din data de 30.07.2020

Please enter banners and links.

Preşedintele Consiliului Judeţean Călăraşi,

Având în vedere:

– proiectul ordinii de zi, întocmit de Secretarul Judeţului Călăraşi, înregistrat sub nr. 12123/24.07.l2020;

– prevederile art. 134 alin. (1), lit. a), (3) lit. a), (5), art. 135 alin. (1) – (3), art. 136 alin. (3), (8), (9), (10) raportate la dispoziţiile art. 182 alin. (4), art. 178 alin. (1), art. 179 alin. (1), (2) lit. a), art. 191 alin. (1) lit. b), (3) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

            În temeiul art. 179 alin (1) și (2) lit. (a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

DISPUNE:

         Art. 1. Se convoacă Consiliul Judeţean Călăraşi în şedinţă ordinară, la data de 30 Iulie 2020, ora 1200, în sala ”Barbu Știrbei” a Centrului Județean de Cultură și Creație Călărași, cu următorul proiect al ordinei de zi:

            1.Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii dintre Consiliul Județean Călărași și Societatea Academică din România în vederea implementării proiectului ”Cetățeni implicați în procesul de transparentizare a transportului județean de persoane în județul Călărași”, însoțit de referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 11278/10.07.2020 și raportul DDRRE, nr. 11279/10.07.2020;

            2.Proiect de hotărâre privind organizarea sesiunii de depunere a cererilor, însoțite de acte doveditoare, de către solicitanții de locuințe destinate închirierii, pentru tineri specialiști din sănătate și modificarea și completarea H.C.J. Călărași nr. 66/2020 privind aprobarea Regulamentului de analiză și soluționare a cererilor pentru locuințe destinate închirierii, în mod exclusiv, pentru tineri specialiști din sănătate, din fondul de locuințe A.N.L., aflate în administrarea Consiliului Județean Călărași, însoțit de referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 11814/21.07.2020 și raportul Serv. Juridic, nr. 11894/21.07.2020 ;

            3.Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului Monografiei Economico-Militare a Judeţului Călăraşi, însoțit de referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 11844/21.07.2020 și raportul Serv. Juridic, nr. 11845/21.07.2020 ;

            4.Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune pentru cumpărarea imobilului situat în Municipiul Călărași, Bd. Gării nr. 9, Județul Călărași, însoțit de referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 11435/14.07.2020 și raportul Direcției Economice, nr. 11436/14.07.2020 ;

            5.Proiect de hotărâre privind validarea Dispozițiilor Președintelui Consiliului Județean Călărași nr. 275/2020, nr. 323/2020, nr. 376/2020 și nr. 377/2020 privind majorarea bugetului Județului Călărași pentru  anul 2020, însoțit de referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 11929/21.07.2020 și raportul Direcției Economice, nr. 11930/21.07.2020 ;

            6.Proiect de hotărâre  privind rectificarea bugetului propriu al Județului Călărași pe anul 2020, însoțit de referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 12067/24.07.2020 și raportul Direcției Economice, nr. 12068/24.07.2020 ;

            7.Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 20/2020  privind aprobarea utilizării excedentului bugetar, rezultat la încheierea exercițiului bugetar 2019, în exercițiul bugetar 2020,  însoțit de referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 12071/24.07.2020 și raportul Direcției Economice, nr. 12072/24.07.2020 ;

            8.Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului propriu al Județului Călărași la 30 iunie 2020, însoțit de referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 11968/22.07.2020 și raportul Direcției Economice, nr. 11969/22.07.2020 ;

            9.Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății DRUMURI ȘI PODURI S.A.  Călărași, pe anul 2020, însoțit de referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 11811/02.07.2020 și raportul Direcției Economice, nr. 11812/02.07.2020 ;

            10.Proiect de hotărâre privind aprobarea suplimentării, cu un post, a numărului personalului neclerical,  pentru Parohia Roseți 2 din județul Călărași, însoțit de referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 12089/24.07.2020 și raportul Direcției Economice, nr. 12090/24.07.2020 ;

            11.Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr 140/2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici  pentru obiectivul de investiție „REABILITARE ENERGETICĂ, ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1, MUNICIPIUL CĂLĂRAȘI” – faza D.A.L.I., însoțit de referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 12014/22.07.2020 și raportul DDRRE, nr. 12015/22.07.2020 ;

            12.Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotării nr. 168/2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici  pentru obiectivul de investiție ”REABILITARE ENERGETICĂ SALA MULTIFUNCȚIONALĂ CINEMA 3D/2D CENTRUL CULTURAL JUDEȚEAN”, Faza – D.A.L.I., însoțit de referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 12012/22.07.2020 și raportul DDRRE, nr. 12013/22.07.2020 ;

            13.Proiect de hotărâre pentru  modificarea Hotărârii nr.144/2013, cu modificările și completările ulterioare privind actualizarea devizului general   pentru obiectivul de investiție „Modernizare și reabilitare DJ 401C, km 21+500 – km 11+623 și DJ 412, km 61+780 – km 55+535”, însoțit de referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 12010/22.07.2020 și raportul DDRRE, nr. 12011/22.07.2020 ;

            14.Proiect de hotărâre privind aprobarea valorii redevenței ce trebuie plătită de operatorul Centrului de Management Integrat al Deșeurilor Ciocănești și a Stațiilor de transfer Lehliu Gară, Oltenița, Călărași, însoțit de referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 12092/24.07.2020 și raportul DDRRE, nr. 12093/24.07.2020 ;

            15.Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Organigramei și a Statului de funcții ale Spitalului Județean de Urgență ”Dr. POMPEI SAMARIAN” Călărași, însoțit de referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 11816/21.07.2020 și raportul Comp. Sănătate, nr. 11817/21.07.2020;

            16.Proiect de hotărâre privind înființarea Compartimentului Îngrijirea și Protecția Adulților cu Handicap Grav sau Accentuat la Asistentul Personal Profesionist în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Călărași – Serviciul de Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu Handicap, în vederea prestării Serviciul social de îngrijire la domiciliu pentru persoanele adulte cu dizabilități și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a acestuia, însoțit de referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 11964/22.02.2020 și raportul Comp. Guvernanță, nr. 11965/22.02.2020 ;

            17.Proiect de hotărâre privind înființarea Serviciului social cu cazare – Locuință protejată pentru victimele violenței domestice Călărași, în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Călărași și aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare, însoțit de referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 11960/22.02.2020 și raportul Comp. Guvernanță, nr. 11961/22.02.2020 ;

            18.Poiect de hotărâre privind înființarea Serviciului social de zi – Centrul de recuperare de zi pentru copilul cu dizabilități în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Călărași și aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare, însoțit de referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 11962/22.02.2020 și raportul Comp. Guvernanță, nr. 11963/22.02.2020 ;

            19.Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei, a Statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Călărași, însoțit de referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 11966/22.02.2020 și raportul Comp. Guvernanță, nr. 11967/22.02.2020 ;

            20.Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 96/2013 privind constituirea Echipei intersectoriale locale pentru prevenirea și combaterea exploatării copilului prin muncă, a traficului de copii și a violenței asupra copiilor români migranți, însoțit de referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 3192/19.02.2020 și raportul Comp. Guvernanță, nr. 3193/19.02.2020 ;

            21.Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 82/2016 privind organizarea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate, însoțit de referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 4637/11.03.2020 și raportul Serv. Juridic, nr. 4638/11.03.2020 ;

            22.Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 76/2016 privind constituirea Comisiei de validare din cadrul Consiliului Județean Călărași, însoțit de referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 4642/11.03.2020 și raportul Serv. Juridic, nr. 4643/11.03.2020 ;

            23.Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 35/2017 privind desemnarea reprezentanților Județului Călărași, prin Consiliul Județean Călărași, în vederea participării la activitățile Comisiilor și Grupurilor de lucru din cadrul Adunării Regiunilor Europene, însoțit de referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 4693/11.03.2020 și raportul Serv. Juridic, nr. 4694/11.03.2020 ;

            24.Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 36/2017 privind desemnarea reprezentanților Județului Călărași, prin Consiliul Județean Călărași, în vederea participării la activitățile Conferinței Regiunilor Periferice Maritime ale Europei,  însoțit de referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 4688/11.03.2020 și raportul Serv. Juridic, nr. 4689/11.03.2020 ;

            25.Proiect de hotărâre privind revocarea unui membru al Autorității Teritoriale de Ordine Publică, însoțit de referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 12085/24.07.2020 și raportul Serv. Juridic, nr. 12091/24.07.2020 ;

            26.Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 34/2017 privind desemnarea a 6 consilieri judeţeni ca membri ai Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică, însoțit de referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 12087/24.07.2020 și raportul Serv. Juridic, nr. 12088/24.07.2020 ;

            27.Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 63/2017 privind validarea desemnării nominale a membrilor Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică şi stabilirea indemnizaţiei acestora, însoțit de referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 12121/24.07.2020 și raportul Serv. Juridic, nr. 12122/24.07.2020 ;

            28.Diverse

 

 


There is no ads to display, Please add some

About The Author