DISPOZIŢIE privind convocarea Consiliului Judeţean Călăraşi în şedinţa ordinară din data de 27.07.2023

Please enter banners and links.

Preşedintele Consiliului Judeţean Călăraşi,   

      Având în vedere:

– proiectul ordinii de zi, întocmit de Secretarul General al Judeţului Călăraşi, înregistrat sub nr.13363/21.07.2023;

– prevederile art. 134 alin. (1), lit. a), (3) lit. a), (5), art. 135 alin. (1) – (3), art. 136 alin. (3), (8), (9), (10) raportate la dispoziţiile art. 182 alin. (4), art. 178 alin. (1), art. 179 alin. (1), (2) lit. a), art. 191 alin. (1) lit. b), (3) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

            În temeiul art. 179 alin (1) și (2) lit. (a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

DISPUNE:

             Art. 1. Se convoacă Consiliul Judeţean Călăraşi în şedinţă ordinară, la data de 27 Iulie 2023, ora 1100, în sala de şedinţe a acestuia din municipiul Călărași, str.1 Decembrie 1918, nr.1, cu următorul proiect al ordinii de zi:

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea executiei bugetului Judetului Calarasi la 30 iunie 2023 nr. 13314 /19.07.2023,

2 Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Județului Călărași pe anul 2023 nr.13360/20.07.2023,

 3. Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificarii si completarii Art.1 al Hotărârii 237/2022 privind stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole, în vederea calculării veniturilor anuale brute provenite din cedarea folosinţei bunurilor prin închiriere, concesiune sau arendare, pentru anul 2023 nr.13042/13.07.2023,

4.Proiect de hotărâre privind înregistrarea Consiliului Județean Călărași  în Sistemul Național Electronic de Plată online a taxelor și impozitelor utilizând cardul bancar (SNEP), instalarea unui terminal de plată (POS) şi stabilirea modului în care este suportat comisionul bancar nr.13197/18.07.2023

5. Proiect de hotărâre privind cererea de trecere a imobilului „Palat administrativ”, aflat în domeniul public al statului și administrarea temporară a Consiliului Județean Călărași, în domeniul public al Județului Călărași nr.12740/11.07.2023,

6.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Zona de agrement” – faza S.F. revizuit nr.12331/04.07.2023,

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat între Judeţul Călăraşi și Asociația Centrul Romilor pentru Politici de Sănătate SASTIPEN în procesul de susținere a unei politici publice în beneficiul membrilor comunităților vulnerabile din Județul Călărași nr.12958/12.07.2023,

8. Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Călăraşi nr.12748/11.07.2023,

9.Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr.96/2013 privind constituirea Echipei intersectoriale locale pentru prevenirea și combaterea exploatării copilului prin muncă, a traficului de copii și a violenței asupra copiilor români migranți nr.12978/13.07.2023,

10.Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii nr. 45/2023 privind înfiinţarea Comitetului Județean pentru accelerarea procesului de dezinstituționalizare și de prevenire a instituționalizării persoanelor adulte cu dizabilități nr. 13247/19.07.2023,

11.Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Organigramei, a Statului de Funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Muzeului Dunării de Jos Călărași nr.12873/12.07.2023

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Statului de funcții al Spitalului de Pneumoftiziologie Călărași nr.12905/12.07.2023,

13. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Statului de funcții al Spitalului Județean de Urgență „Dr. Pompei Samarian” Călărași nr.13238/19.07.2023,

14. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii nr.91/2010 privind constituirea Consiliilor de administrație ale spitalelor publice din rețeaua Consiliului Județean Călărași nr.11038/14.06.2023,

15.Diverse.

  • Informare  privind participarea unei delegații a Consiliului Județean Călărași la lucrările Biroului politic al Conferinței Regiunilor Periferice Maritime (CRPM) la Barcelona (Spania), în perioada 23-27 martie 2022;
  • Informare privind participarea unei delegații a Consiliului Județean Călărași la lucrările Biroului Politic al Conferinței Regiunilor Periferice Maritime ale Europei, Helsingborg, Suedia ,13-18 iunie 2022;
  • Informare privind participarea unei delegații a Consiliului Județean Călărași în Creta (Grecia), în perioada 25-30 octombrie 2022.

 

 

 


There is no ads to display, Please add some

About The Author