DISPOZIŢIE privind convocarea Consiliului Judeţean Călăraşi în şedinţa ordinară din data de 26.08.2021

Please enter banners and links.

Preşedintele Consiliului Judeţean Călăraşi,   

Având în vedere:

– proiectul ordinii de zi, întocmit de Secretarul General al Judeţului Călăraşi, înregistrat sub nr. 11990/23.07.2021;

– prevederile art. 134 alin. (1), lit. a), (3) lit. a), (5), art. 135 alin. (1) – (3), art. 136 alin. (3), (8), (9), (10) raportate la dispoziţiile art. 182 alin. (4), art. 178 alin. (1), art. 179 alin. (1), (2) lit. a), art. 191 alin. (1) lit. b), (3) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

            În temeiul art. 179 alin (1) și (2) lit. (a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

 

DISPUNE:

             Art. 1. Se convoacă Consiliul Judeţean Călăraşi în şedinţă ordinară, la data de 26 August 2021, ora 1200, în sala de şedinţe a acestuia din municipiul Călăraşi, str. 1 Decembrie 1918, nr. 1, cu următorul proiect al ordinii de zi:

           1.Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii dintre Consiliul Județean Călărași şi Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „BARBU ŞTIRBEI” al Judeţului Călăraşi pentru organizarea acţiunii „Situaţiile de urgenţă – în actualitate nu în glumă”, însoțit de Referatul de aprobare al Consilierului Județean Meseșeanu Răzvan Ilie, nr. 13321/19.08.2021, Raportul Comp. Juridic, nr. 13322/19.08.2021 ce urmează a fi avizat de Comisia  Buget- Finanțe

         2.Proiect de hotărâre privind desemnarea unui vicepreşedinte şi a doi consilieri judeţeni în Comisia de analiză a propunerilor pentru acordarea Titlului de “Cetăţean de Onoare al Judeţului Călăraşi“ însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 13018/12.08.2021, Raportul Comp. Juridic, nr. 13019/12.08.2021 ce urmează a fi avizat de Comisia  Învățământ, Sănătate, Protecție socială;

        3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului Călărași pe anul 2021, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 13360/20.08.2021, Raportul Direcției Economice, nr. 13361/20.08.2021 ce urmează a fi avizat de Comisia  Buget- Finanțe;      

        4.Proiect de hotărâre privind modificarea si completarea Hotararii nr.61/2021  pentru aprobarea utilizarii excedentului bugetar, rezultat la încheierea exercițiului bugetar 2020, în exercițiul bugetar 2021, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 13358/20.08.2021, Raportul Direcției Economice, nr. 13359/20.08.2021 ce urmează a fi avizat de Comisia  Buget- Finanțe;

        5.Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea unui teren agricol extravilan situat în Municipiul Oltenița, Judeţul Călăraşi însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 12719/05.08.2021, Raportul Direcției Economice, nr. 12720/05.08.2021 ce urmează a fi avizat de Comisia  Buget- Finanțe;

         6.Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Municipiul Călăraşi, str. Eroilor Revoluţiei 22 Decembrie 1989 (fostă str. Eroilor), nr. 38, Judeţul Călăraşi, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 12698/05.08.2021, Raportul Direcției Economice, nr. 12699/05.08.2021 ce urmează a fi avizat de Comisia Comisia  Buget- Finanțe;

        7.Proiect de hotărâre privind transmiterea unui sector din drumul județean DJ 412 din domeniul public al Județului Călărași în domeniul public al Județului Giurgiu, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 13220/18.08.2021, Raportul Direcției Economice, nr. 13221/18.08.2021 ce urmează a fi avizat de Comisia Comisia  Buget- Finanțe;

        8.Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Județului Călărași, prin Consiliul Judeţean Călăraşi, împreună cu Fundația Pestalozzi, Asociația „Ai voință, ai putere” și  Fundația „Natura vie”, la înfiinţarea şi dezvoltarea „Reţelei de sprijin pentru tranziţia de la educaţie la un loc de muncă al elevilor din regiunea Sud-Muntenia”, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 13125/16.08.2021, Raportul Direcției Dezvoltare Regională și Relații Externe, nr. 13129/16.08.2021 ce urmează a fi avizat de Comisia Învățământ, Sănătate, Protecție socială;

       9.Proiect de Hotărâre privind aprobarea deplasării unei delegații a Consiliului Județean Călărași, la Rimini, Italia, în perioada 06 – 10 septembrie 2021, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 13266/18.08.2021, Raportul Direcției Economice, Direcției Dezvoltare Regională și Relații Externe, nr. 113267/18.08.2021 ce urmează a fi avizat de Comisia Comisia  Buget  – Finanțe;

       10.Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 91/2010 privind constituirea Consiliilor de administraţie ale spitalelor publice din reţeaua Consiliului Judeţean Călăraşi, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 12600/04.08.2021, Raportul Direcției Management și Resurse Umane, Comp.Sănătate, nr. 12601/04.08.2021 ce urmează a fi avizat de Comisia Comisia  Învățământ, Sănătate, Protecție socială ;

       11.Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Călărași în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Speciale nr.1 Călărași pentru anul școlar 2021- 2022, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 13235/18.08.2021, Raportul Comp.Guvernanță Corporativă, Sănătate și Instituții Publice Subordonate, nr. 13236/18.08.2021 ce urmează a fi avizat de Comisia Comisia  Învățământ, Sănătate, Protecție socială ;

       12.Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Bibliotecii Județene “Alexandru Odobescu” Călărași, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 13237/18.08.2021, Raportul Direcției Management Resurse Umane, Comp.Guvernanță Corporativă, Sănătate și Instituții Publice Subordonate, nr. 13250/18.08.2021 ce urmează a fi avizat de Comisia Comisia  Juridică;

       13.Diverse.

 


There is no ads to display, Please add some

About The Author