DISPOZIŢIE privind convocarea Consiliului Judeţean Călăraşi în şedinţa ordinară din data de 26.05.2021

Please enter banners and links.

Preşedintele Consiliului Judeţean Călăraşi,   

Având în vedere:

– proiectul ordinii de zi, întocmit de Secretarul General al Judeţului Călăraşi, înregistrat sub nr. 8421/20.05.2021;

– prevederile art. 134 alin. (1), lit. a), (3) lit. a), (5), art. 135 alin. (1) – (3), art. 136 alin. (3), (8), (9), (10) raportate la dispoziţiile art. 182 alin. (4), art. 178 alin. (1), art. 179 alin. (1), (2) lit. a), art. 191 alin. (1) lit. b), (3) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

            În temeiul art. 179 alin (1) și (2) lit. (a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

DISPUNE:

             Art. 1. Se convoacă Consiliul Judeţean Călăraşi în şedinţă ordinară, la data de 26 Mai  2021, ora 1200, în sala de şedinţe a acestuia din municipiul Călăraşi, str. 1 Decembrie 1918, nr. 1, cu următorul proiect al ordinii de zi:

            1.Proiect de hotărâre privind aprobarea contului anual de execuție al bugetului propriu al Județului Călărași și a situațiilor financiare la 31 decembrie 2020, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 8215/18.05.2021, Raportul Direcției Economice, nr. 8217/18.05.2021 ce urmează a fi avizat de Comisia Buget-Finanțe

            2.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului Călărași pe anul 2021, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 8415/20.05.2021, Raportul Direcției Economice, nr. 8416/20.05.2021 ce urmează a fi avizat de Comisia Buget-Finanțe

            3.Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății Drumuri și Poduri S.A. Călărași, pe anul 2021, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 8229/18.05.2021, Raportul Direcției Economice, nr. 8232/18.05.2021 ce urmează a fi avizat de Comisia Buget-Finanțe

            4.Proiect de hotărâre privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugată destinate finanţării cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale, pe unități administrativ–teritoriale, pe anul 2021 și estimări pe anii 2022-2024, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 8413/20.05.2021, Raportul Direcției Economice, nr. 8414/20.05.2021 ce urmează a fi avizat de Comisia Buget-Finanțe;

            5.Proiectul de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului  situat în Municipiul Oltenița, str. Argeșului, nr. 99, Judeţul Călăraşi,  însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 8071/13.05.2021, Raportul Direcției Economice, nr. 8072/13.05.2021 ce urmează a fi avizat de Comisia Buget-Finanțe;

            6.Proiectul de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului  situat în Municipiul Călăraşi, str. Independenţei, nr. 33, Judeţul Călăraşi, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 7783/10.05.2021, Raportul Direcției Economice, nr. 7785/10.05.2021 ce urmează a fi avizat de Comisia Buget-Finanțe;

            7.Proiectul de hotărâre privind aprobarea închirierii unui spațiu comercial din incinta corpului C1 al imobilului Spitalul Județean de Urgență „Dr. Pompei Samarian”, aflat în domeniul public al județului Călărași, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 4701/19.03.2021, Raportul Direcției Economice, nr. 4702/19.03.2021 ce urmează a fi avizat de Comisia Buget-Finanțe;

            8.Proiectul de hotărâre privind aprobarea listei solicitanţilor care au acces la locuinţe, destinate închirierii şi a listei de prioritate pentru acordarea locuinţelor A.N.L., aflate în administrarea Consiliului Judeţean Călăraşi, pentru tineri specialişti din sănătate, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 8144/17.05.2021, Raportul Direcției Economice, nr. 8147/17.05.2021 ce urmează a fi avizat de Comisia Buget-Finanțe;

            9.Proiect de hotărâre privind trecerea unor construcții din cadrul imobilului ”Spitalul Județean de Urgență dr. POMPEI SAMARIAN Călărași”, din domeniul public al Județului Călărași în domeniul privat al acestuia, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 5743/05.04.2021, Raportul Direcției Economice, nr. 5744/05.04.2021 ce urmează a fi avizat de Comisia Buget-Finanțe

            10.Proiect de hotărâre privind declararea unui teren de interes public, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 8405/20.05.2021, Raportul Direcției Economice, nr. 8406/20.05.2021 ce urmează a fi avizat de Comisia Buget-Finanțe

            11.Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului Cadru dintre Agenția de Dezvoltare Regională Sud Muntenia și Județul Călărași în vederea implementării programului „South-Muntenia Energy Efficency for Public Buildings Investment Programme” – Schema de finanțare Elena privind creșterea eficientizării energetice a clădirilor publice, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 8343/19.05.2021, Raportul DDRRE, nr. 8344/19.05.2021 ce urmează a fi avizat de Comisia Buget-Finanțe

            12.Proiect de hotărâre privind Acordul de parteneriat între Județul Călărași, municipiul Călărași și municipiul Oltenița pentru aprobarea finanțării documentației tehnice necesare derulării Programului „South-Muntenia Energy Efficency for Public Buildings Investment Programme” – Schema de finanțare Elena, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 8356/20.05.2021, Raportul DDRRE, nr. 8357/20.05.2021, ce urmează a fi avizat de Comisia Buget-Finanțe

            13.Proiect de hotărâre privind asocierea Județului Călărași cu Municipiul Călărași și Serviciul Public Pavaje Spații Verzi Călărași în vederea constituirii Asociației de Handbal a Municipiului Călărași 2021, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 8394/20.05.2021, Raportul Comp. Juridic, nr. 8399/20.05.2021 ce urmează a fi avizat de Comisia Învățământ și Comisia Juridică

14.Diverse


There is no ads to display, Please add some

About The Author