DISPOZIŢIE privind convocarea Consiliului Judeţean Călăraşi în şedinţa ordinară din data de 25.05.2022

Please enter banners and links.

          Preşedintele Consiliului Judeţean Călăraşi,   

           Având în vedere:

– proiectul ordinii de zi, întocmit de Secretarul General al Judeţului Călăraşi, înregistrat sub nr. 7709/19.05.2022;

– prevederile art. 134 alin. (1), lit. a), (3) lit. a), (5), art. 135 alin. (1) – (3), art. 136 alin. (3), (8), (9), (10) raportate la dispoziţiile art. 182 alin. (4), art. 178 alin. (1), art. 179 alin. (1), (2) lit. a), art. 191 alin. (1) lit. b), (3) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

            În temeiul art. 179 alin (1) și (2) lit. (a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

                                                            DISPUNE:

            Art. 1. Se convoacă Consiliul Judeţean Călăraşi în şedinţă ordinară, la data de 25 Mai 2022, ora 1200, în sala de şedinţe ”Mihai Arbagic” din municipiul Călărași, str. 1 Decembrie 1918, nr. 1, cu următorul proiect al ordinii de zi:

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea contului anual de executie a bugetului propriu al Judetului Calarasi si a situatiilor financiare la 31 decembrie 2021 nr. 7423/16.05.2022, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC nr.7424/16.05.2022, Raportul Direcție Economice nr. 7425/16.05.2022, ce urmează a fi avizat de Comisia Buget-Finanțe;

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat dintre Asociația Militarilor Veterani și Veteranilor cu Dizabilități „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie-Izvorâtorul de Mir” (A.M.V.V.D.) și Judeţul Călăraşi, prin Consiliul Județean Călărași nr.7622/18.05.2022, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC nr. 7623/18.05.2022, Raportul Direcție Economice nr. 7625/18.05.2022, ce urmează a fi avizat de Comisia Buget-Finanțe și Comisia Învățământ, Sănătate, Cultură, Sport;

3.Proiect de hotărâre privind  rectificarea bugetului propriu al Judetului Calarasi pe anul 2022 nr.7696/19.05.2022, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC nr.7697/19.05.2022, Raportul Direcție Economice nr. 7698/19.05.2022, ce urmează a fi avizat de Comisia Buget-Finanțe;

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Societatii DRUMURI SI PODURI  S.A. Calarasi pe anul 2022 nr. 7463/16.05.2022, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC nr. 7464/16.05.2022, Raportul Direcție Economice nr. 7465/16.05.2022, ce urmează a fi avizat de Comisia Buget-Finanțe;

5.Proiect de hotărâre pentru abrogarea unor Hotărâri privind transmiterea unor spații, aflate în proprietatea publică a Județului Călărași, în folosința Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia nr. 6724/03.05.2022, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC nr.6725/03.05.2022, Raportul Direcție Economice nr. 6726/03.05.2022, ce urmează a fi avizat de Comisia Buget-Finanțe;

6.Proiect de hotărâre privind transmiterea unor terenuri, aflate în domeniul public al Județului Călărași și administrarea Consiliului Judeţean Călăraşi, în administrarea Consiliului Local al Comunei Frăsinet nr.7744/19.05.2022, , însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC nr. 7745/19.05.2022, Raportul Direcție Economice nr. 7746/19.05.2022, ce urmează a fi avizat de Comisia Buget-Finanțe;

7.Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării Statului de funcţii al Spitalului Județean de Urgență “Dr. Pompei Samarian” Călărași nr. 7487/16.05.2022, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC nr. 7489/16.05.2022, Raportul Comp.Sănătate nr. 7490/16.05.2022, ce urmează a fi avizat de Comisia Buget-Finanțe și Comisia Învățământ, Sănătate, Cultură, Sport;

8.Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcţii al Spitalului de Pneumoftiziologie Călărași nr. 7141 10.05.2022, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC nr. 7142/10.05.2022, Raportul Comp. Sănătate nr. 7143/10.05.2022, ce urmează a fi avizat de Comisia Buget-Finanțe și Comisia Învățământ, Sănătate, Cultură, Sport.

9.Diverse.

 


There is no ads to display, Please add some

About The Author