DISPOZIŢIE privind convocarea Consiliului Judeţean Călăraşi în şedinţa ordinară din data de 24.11.2021

Please enter banners and links.

Preşedintele Consiliului Judeţean Călăraşi,   

Având în vedere:

– proiectul ordinii de zi, întocmit de Secretarul General al Judeţului Călăraşi, înregistrat sub nr. 18104/18.11.2021;

– prevederile art. 134 alin. (1), lit. a), (3) lit. a), (5), art. 135 alin. (1) – (3), art. 136 alin. (3), (8), (9), (10) raportate la dispoziţiile art. 182 alin. (4), art. 178 alin. (1), art. 179 alin. (1), (2) lit. a), art. 191 alin. (1) lit. b), (3) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

            În temeiul art. 179 alin (1) și (2) lit. (a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

 

DISPUNE:

             Art. 1. Se convoacă Consiliul Judeţean Călăraşi în şedinţă ordinară, la data de 24 Noiembrie 2021, ora 1200, în sala de şedinţe a acestuia din municipiul Călărași, str. 1 Decembrie 1918, nr. 1, cu următorul proiect al ordinii de zi:

 1.Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii nr. 37/2021 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Judeţean Călăraşi.

2.Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Călăraşi în Consiliul de administraţie al Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Călărași pentru anul şcolar 2021-2022.  

3.Proiect de Hotarare privind modificarea si completarea Hotararii nr. 61/2021  pentru aprobarea utilizarii excedentului bugetar, rezultat la incheierea exercitiului bugetar 2020, in exercitiul bugetar 2021.

4.Proiect de Hotarare privind rectificarea bugetului propriu al judetului Calarasi pe anul 2021

 5.Proiect de hotărâre privind aprobarea exonerării de la plata chiriei, pentru Societatea GIGI&CO S.R.L 

6.Proiect de hotărâre privind  solicitarea de transmitere a unui teren din domeniul public al Municipiului Călărași și  administrarea Consiliului Local al Municipiului Călărași în domeniul public al Județului Călărași și în administrarea Consiliului Județean Călărași.

 7.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de atribuire a contractului de delegare prin concesiune a serviciului de operare a Centrului de Management Integrat al Deșeurilor Ciocănești si a stațiilor de transfer Lehliu-Gara, Oltenița, Călărași, transportul deșeurilor reziduale de la stațiile de transfer la depozitul conform de deșeuri nepericuloase Ciocănești precum si colectarea, transportul deșeurilor voluminoase, deșeurilor din construcții si demolări, deșeurilor menajere periculoase din județul Călărași

 8.Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită a unor bunuri aflate în domeniul privat al judeţului Călărași, achiziţionate în cadrul proiectului „Managementul riscurilor și protecția împotriva inundațiilor în regiunile transfrontaliere Călărași și Polski Trambesh” Cod e-MS ROGB-137, către Ministerul Afacerilor Interne – Departamentul pentru Situații de Urgență – Inspectoratul General pentru Situații de Urgență – Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Barbu Știrbei” al Județului Călărași.,

9.Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea  Statului de funcții ale aparatului de specialitate al Consiliului Județean Călărași

10.Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 42/2017 privind aprobarea organizării Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism şi a Regulamentului de funcţionare a acesteia.

11.Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea  Organigramei, Statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Spitalului de Psihiatrie Săpunari

12.Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea  Organigramei și a Statului de funcții ale Spitalului Județean de Urgență ”Dr.POMPEI SAMARIAN” Călărași.

 13.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de restructurare a Centrului de Îngrijire și Asistență Ciocănești, aflat în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Călărași.  

14.Proiect de hotărâre privind constatarea existenței unor construcții pe terenuri aflate în domeniul public al Județului Călărași.

15.Diverse. Informare privind rezultatele vizitei în Austria-Octombrie 2021.


There is no ads to display, Please add some