DISPOZIŢIE privind convocarea Consiliului Judeţean Călăraşi în şedinţa ordinară din data de 24.06.2021

Please enter banners and links.

Preşedintele Consiliului Judeţean Călăraşi,   

Având în vedere:

– proiectul ordinii de zi, întocmit de Secretarul General al Judeţului Călăraşi, înregistrat sub nr. 10100/18.06.2021;

– prevederile art. 134 alin. (1), lit. a), (3) lit. a), (5), art. 135 alin. (1) – (3), art. 136 alin. (3), (8), (9), (10) raportate la dispoziţiile art. 182 alin. (4), art. 178 alin. (1), art. 179 alin. (1), (2) lit. a), art. 191 alin. (1) lit. b), (3) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

            În temeiul art. 179 alin (1) și (2) lit. (a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

DISPUNE:

             Art. 1. Se convoacă Consiliul Judeţean Călăraşi în şedinţă ordinară, la data de 24 Iunie  2021, ora 1200, în sala de şedinţe a acestuia din municipiul Călăraşi, str. 1 Decembrie 1918, nr. 1, cu următorul proiect al ordinii de zi:

            1.Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier județean al domnului Milu Teodor Ionuț, însoțit de Referatul constatator al Secretarului Județului și Președintelui CJC, nr. 8981/31.05.2021, ce urmează a fi avizat de Comisia Juridică;

            2.Proiect de hotărâre privind înființarea de plantații rutiere de-a lungul drumurilor județene în afara perimetrelor rurale și urbane, însoțit de referatul de aprobare al inițiatorilor, nr. 9315/04.06.2021, Raportul Direcției Economice și al Direcției Tehnice, nr. 10087/18.06.2021, ce urmează a fi avizat de Comisia Buget-Finanțe;

            3.Proiect de hotărâre pentru validarea Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Călărași nr. 392/2021 privind majorarea bugetului propriu al Județului Călărași pe anul 2021, însoțit de referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 10041/17.06.2021, Raportul Direcției Economice, nr. 10042/17.06.2021, ce urmează a fi avizat de Comisia Buget-Finanțe;

            4.Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de repartizare a locuințelor, destinate închirierii, în mod exclusiv pentru tineri specialiști din sănătate, din fondul de locuințe A.N.L. aflate în administrarea Consiliului județean Călărași, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr.9969/16.06.2021, raportul Direcției Economice, nr. 9970/16.06.2021, ce urmează a fi avizat de Comisia Buget-Finanțe;

            5.Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării Monografiei Economico-Militare a Județului Călăraşi, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 9841/14.06.2021, Raportul Comp. Juridic, nr. 9843/14.06.2021, ce urmează a fi avizat de Comisia Juridică;

            6.Proiect  de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 91/2010 privind constituirea Consiliilor de administraţie ale spitalelor publice din reţeaua Consiliului Judeţean Călăraşi, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 9331/07.06.2021, Raportul Comp. Sănătate, nr. 9332/07.06.2021, ce urmează a fi avizat de Comisia Juridică;

            7.Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării și completării structurii organizatorice, a Organigramei și a Statului de funcții ale Spitalului Județean de Urgență ”Dr. Pompei Samarian” Călărași, însoțit de referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 10039/17.06.2021, Raportul Comp. Sănătate, nr. 10040/17.06.2021, ce urmează a fi avizat de Comisia Buget-Finanțe

            8.Diverse


There is no ads to display, Please add some

About The Author