DISPOZIŢIE privind convocarea Consiliului Judeţean Călăraşi în şedinţa ordinară din data de 24.03.2021

Please enter banners and links.

Preşedintele Consiliului Judeţean Călăraşi,   

Având în vedere:

– proiectul ordinii de zi, întocmit de Secretarul General al Judeţului Călăraşi, înregistrat sub nr. 4655/18.03.2021;

– prevederile art. 134 alin. (1), lit. a), (3) lit. a), (5), art. 135 alin. (1) – (3), art. 136 alin. (3), (8), (9), (10) raportate la dispoziţiile art. 182 alin. (4), art. 178 alin. (1), art. 179 alin. (1), (2) lit. a), art. 191 alin. (1) lit. b), (3) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

            În temeiul art. 179 alin (1) și (2) lit. (a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

DISPUNE:

              Art. 1. Se convoacă Consiliul Judeţean Călăraşi în şedinţă ordinară, la data de 24 Martie  2021, ora 1200, în sala de şedinţe a acestuia din municipiul Călăraşi, str. 1 Decembrie 1918, nr. 1, cu următorul proiect al ordinii de zi:

            1.Proiect de hotărâre privind aprobarea intrării în faliment/dizolvării și lichidării Asociației Handbal Club Dunărea Călărași 2014, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 4641/18.03.2021, Raportul Serv. Juridic, nr. 4650/18.03.2021, ce urmează a fi avizat de Comisia Buget-Finanțe

            2.Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţionării de servicii de consultanţă juridică şi de reprezentare a intereselor Județului Călărași, a Consiliului Județean Călărași precum și a Președintelui Consiliului Județean Călărași în procesele în care acestea sunt parte aflate pe rolul instanțelor de judecată, precum și în fața organelor de urmărire penală, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 4604/18.03.2021, Raportul Serv. Juridic, nr. 4627/18.03.2021, ce urmează a fi avizat de Comisia Buget-Finanțe

            3.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării imobilului ”Centrul de Dezinsecție Lehliu” aflat în domeniul public al județului Călărași, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 19975/11.12.2020, Raportul Direcției Economice, nr. 19976/11.12.2020, ce urmează a fi avizat de Comisia Buget-Finanțe

            4.Proiect de hotărâre privind organizarea sesiunii de depunere a cererilor, însoţite de acte doveditoare, de către solicitanții de locuințe destinate închirierii, pentru tineri specialişti din sănătate, din fondul de locuinţe A.N.L. aflate în administrarea Consiliului Judeţean Călăraşi, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 4180/11.03.2021, Raportul Direcției Economice, nr. 4182/11.03.2021, ce urmează a fi avizat de Comisia Buget-Finanțe

            5.Proiect de hotărâre privind aprobarea cumpărării unui teren în suprafață de 1365 m.p., însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 4372/15.03.2021, Raportul Direcției Economice, nr. 4376/15.03.2021, ce urmează a fi avizat de Comisia Buget-Finanțe

            6.Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 259/2017 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţie Dezvoltarea turistică a Brațului Borcea – Călărași – port turistic de agrement, Faza – Studiu de Fezabilitate – actualizare deviz general, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 4332/15.03.2021, Raportul DDRRE, nr. 4333/15.03.2021, ce urmează a fi avizat de Comisia Buget-Finanțe

            7.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei şi a indicatorilor tehnico-economici ale obiectivului de investiții „Îmbunătăţirea siguranţei navigabilităţii pe Dunăre în regiunea transfrontalieră Călăraşi–Silistra”, Faza intocmirea Proiectului Tehnic de Executie si a Detaliilor de Executie, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 4334/15.03.2021, Raportul DDRRE, nr. 4335/15.03.2021, ce urmează a fi avizat de Comisia Buget-Finanțe

            8.Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 154/2017 privind aprobarea asocierii în parteneriat a Judeţului Călăraşi cu Municipiul Călărași în vederea promovării obiectivului de investiții “Îmbunătățirea siguranţei navigabilităţii pe Dunăre în regiunea transfrontalieră Călăraşi – Silistra”, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 4545/17.03.2021, Raportul DDRRE, nr. 4546/17.03.2021, ce urmează a fi avizat de Comisia Buget-Finanțe

            9.Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Județului Călărași, prin Consiliul Județean Călărași, împreună cu Asociația Centrul pentru Educație și Drepturile Omului (ACEDO), la depunerea proiectului „Parteneriat de Dezvoltare Locală Sustenabil și Competitiv în Județul Călărași”, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 3640/03.03.2021, Raportul DDRRE, nr. 3652/03.03.2021, ce urmează a fi avizat de Comisia Buget-Finanțe

            10.Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului de Monitorizare a Planului de menţínere a calităţíi aerului în judeţul Călăraşi 2019 – 2023, pe anul 2020, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 3960/08.03.2021, Raportul DDRRE, nr. 3963/08.03.2021, ce urmează a fi avizat de Comisia Buget-Finanțe

            11.Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei pentru coordonarea implementării măsurilor necesare pentru îmbunătățirea condițiilor de viață a locuitorilor din așezările informale ale județului Călărași și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al acesteia, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 4191/11.03.2021, Raportul Direcției de Urbanism, nr. 4192/11.03.2021, ce urmează a fi avizat de Comisia de Urbanism

            12.Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Statului de funcții al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Călărași, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 4561/17.03.2021, Raportul Comp. Guvernanță, nr. 4562/17.03.2021, ce urmează a fi avizat de Comisia Buget – Finanțe

            13.Proiect de hotărâre privind închiderea Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Plătărești, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 4582/17.03.2021, Raportul Comp. Guvernanță, nr. 4583/17.03.2021, ce urmează a fi avizat de Comisia Buget – Finanțe

            14.Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Spitalului de Psihiatrie Săpunari, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 4437/15.03.2021, Raportul Comp. Sănătate, nr. 4439/15.03.2021, ce urmează a fi avizat de Comisia Buget-Finanțe

            15.Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Organigramei și Statului de funcții ale Spitalului de Pneumoftiziologie Călărași, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 4442/15.03.2021, Raportul Comp. Sănătate, nr. 4443/15.03.2021, ce urmează a fi avizat de Comisia Buget-Finanțe

            16.Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Organigramei și a Statului de funcții ale Spitalului Județean de Urgență “Dr. POMPEI SAMARIAN Călărași, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 4479/16.03.2021, Raportul Comp. Sănătate, nr. 4482/16.03.2021, ce urmează a fi avizat de Comisia Buget-Finanțe

            17.Diverse


There is no ads to display, Please add some