DISPOZIŢIE privind convocarea Consiliului Judeţean Călăraşi în şedinţa ordinară din data de 21.03.2022

Please enter banners and links.

Preşedintele Consiliului Judeţean Călăraşi,   

Având în vedere:

– proiectul ordinii de zi, întocmit de Secretarul General al Judeţului Călăraşi, înregistrat sub nr. 3987/15.03.2022;

– prevederile art. 134 alin. (1), lit. a), (3) lit. a), (5), art. 135 alin. (1) – (3), art. 136 alin. (3), (8), (9), (10) raportate la dispoziţiile art. 182 alin. (4), art. 178 alin. (1), art. 179 alin. (1), (2) lit. a), art. 191 alin. (1) lit. b), (3) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

            În temeiul art. 179 alin (1) și (2) lit. (a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

DISPUNE:

             Art. 1. Se convoacă Consiliul Judeţean Călăraşi în şedinţă ordinară, la data de 21 Martie 2022, ora 1200, în sala de şedinţe a acestuia din municipiul Călărași, str. 1 Decembrie 1918, nr. 1, cu următorul proiect al ordinii de zi:

1.Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Judeţului Călăraşi, prin Consiliul Judeţean Călăraşi, în vederea participării la activităţile Conferinţei Regiunilor Periferice Maritime ale Europei, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui nr. 3086 din 25.02.2022, Raportul comun al DDRRE și al  Direcției Economice nr. 3087 din 25.02.2022, ce urmează a fi avizat de Comisia Buget – finanțe;

2.Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Judeţului Călăraşi, prin Consiliul Judeţean Călăraşi, în vederea participării la activităţile Comisiilor şi Grupurilor de lucru din cadrul Adunării Regiunilor Europene, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 3776 din 10.03.2022, Raportul comun al DDRRE și al  Direcției Economice nr. 3802 din 10.03.2022, ce urmează a fi avizat de Comisia Buget – finanțe; 

3.Proiect de hotărâre privind transmiterea unor imobile, aflate în domeniul privat al Județului Călărași, în administrarea Consiliului Local al Municipiului Călărași, însoțit de Referatul Președintelui  nr. 3708 din 09.03.2022, Raportul Direcţiei Economice nr. 3709 din 09.03.2022, ce urmează a fi avizat de Comisia Buget – finanțe;

4.Proiect de hotărâre privind transmiterea unor spații, aflate în domeniul public al Județului Călărași și administrarea Societății Drumuri și Poduri S.A., în administrarea Consiliului Județean Călăraşi, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 3744 din 09.03.2022, Raportul Comp.Guvernanță nr.3745 din 09.03.2022, ce urmează a fi avizat de Comisia Buget – finanțe;

5.Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii nr. 81/2021 transmiterea unor imobile, aflate în domeniul public al Județului Călărași, în administrarea Societăţii Drumuri și Poduri S.A. Călărași, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 3882 din 11.03.2022, Raportul Direcției Economice nr. 3883 din 11.03.2022, ce urmează a fi avizat de Comisia Buget – finanțe;

6.Proiect de hotărâre privind aprobarea protocolului de colaborare pentru realizarea, organizarea și funcționarea Secției de Științe ale Naturii a Muzeului Dunării de Jos Călărași, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui nr. 3795 din 10.03.2022, Raportul DDRRE: nr. 3797 din 10.03.2022, ce urmează a fi avizat de Comisia Buget – finanțe și  Comisia Învățământ, Sănătate, Cultură, Sport;

7.Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii nr. 68/2003 privind înfiinţarea Centrului de Asistenţă Medico-Socială Călăraşi şi aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr.3898 din 11.03.2022, Raportul Comp.Guvernanță nr. 3900 din 11.03.2022, ce urmează a fi avizat de Comisia Buget – finanțe, Comisia Juridică și Comisia Învățământ, Sănătate, Cultură, Sport;

8.Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Călăraşi, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui nr. 3879 din 11.03.2022, Raportul Direcției Management și Resurse Umane nr. 3880 din 11.03.2022, ce urmează a fi avizat de Comisia Buget – finanțe;

9.Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcţii al Spitalului de Psihiatrie Săpunari, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui nr. 3740 din 10.03.2022, Raportul Compartimentului Sănătate nr. 3741 din 10.03.2022, ce urmează a fi avizat de Comisia Buget – finanțe și  Comisia Învățământ, Sănătate, Cultură, Sport;

10.Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea structurii organizatorice, a Organigramei și a Statului de funcții ale Spitalulului Județean de Urgență „Dr.Pompei Samarian” Călărași, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui nr.3938 din 14.03.2022, Raportul Compartimentului Sănătate nr.3939 din 14.03.2022, ce urmează a fi avizat de Comisia Buget – finanțe și  Comisia Învățământ, Sănătate, Cultură, Sport;

11.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al Judetului Calarasi pe anul 2022, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 3985 din 15.03.2022, Raportul  Direcției Economice nr. 3986 din 15.03.2022, ce urmează a fi avizat de Comisia Buget – finanțe.

12. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 127/2020 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Călăraşi pe principalele domenii de activitate.

 

 

 


There is no ads to display, Please add some

About The Author